KADROVANJE

Razvoj talentov je vaše skrivno orodje

8.5.2023


Razvoj talentov je v današnjem poslovnem okolju bolj pomemben kot kdaj koli prej. Organizacije se morajo osredotočiti, da svojo vizijo usmerijo k temu, da so zaposleni zavzeti, si želijo razviti svoj potencial in so usmerjeni v prihodnost. Veliko organizacij se bori za učinkovito upravljanje s talenti saj se zavedajo, da vložena sredstva v pridobivanje, razvijanje, ohranjanje talentov prispevajo k poslovni uspešnosti organizacije.

Kot vsi že dobro vemo, je digitalizacija naredila svoje in spremenila način upravljanja s talenti. Včasih so organizacije iskale talente za zahtevna delovna mesta na tujih trgih, dandanes pa je največja skrb zaposlenih na vodstvenih pozicijah skrb, kako pridobiti talente z veščinami na določenih področjih. Izpopolnjevanje in prekvalificiranje delovne sile bo edina možnost za večino podjetij. To pomeni, da se bo vlaganje v razvoj talentov v prihodnosti zagotovo obrestovalo. Zato tudi naš portal skrbi za e-izobraževanja, ki so investicija za zaposlene in za prihodnost vaših podjetji.

Kaj je razvoj talentov?

To je vrsta procesov namenjenih privabljanju kandidatov z visokim potencialom. Cilj je, da kandidate z visokim potencialom razvijamo, jih motiviramo in tako posledično obdržimo vrhunske talente. Podjetja že uporabljajo take načine tudi za odkrivanje skritih talentov v samem podjetju. Pomembno za nas je, da besede talent ne zamenjujemo s spretnostjo. Pri iskanju talentov iščemo neizkoriščen potencial zaposlenih. Z učenjem zaposlenih z visokim potencialom lahko pomagamo pri njihovi karierni rasti, hkrati pa lahko pospešimo napredek organizacije pri doseganju ciljev. 

Kateri so glavni cilji za razvoj talentov?

-    Ustvarjanje visoko zmogljive delovne sile; ta bo podjetju omogočila doseganje ciljev.

-          Prekvalifikacija zaposlenih; omogoča podjetju večjo konkurenčnost na trgu dela.

-    Zadrževanje in motiviranje zaposlenih, ki so nadarjeni in ambiciozni zaposleni. Takšni talenti si želijo izziva, izkušenj, mreženja in dobrega počutja, zato je to zelo pomembno za vsako podjetje.

-       Povečanje zavzetosti zaposlenih; osredotočanje na dodatna izobraževanja in vizijo podjetja.

-     Priprava na načrtovanje nasledstva; zelo pomembna točka v razvoju talentov, za zagotovitev dosega največjega potenciala delovne sile. Ni vsak rojen voditelj, zato je treba upoštevati, katere vodje se pripravlja za vloge na vodilni ravni.

      Zakaj je razvoj talentov tako pomemben v današnjem svetu/na delovnem mestu?

Organizacije v vseh panogah in sektorjih opažajo vse večjo vrzel v spretnostih. Kar 87% vseh organizacij po svetu se zaveda, da jim manjka znanj in spretnosti. Ni problem v tem, da vaše trenutne ekipe nimajo veščin za opravljanja svojega dela, ampak, da se tehnološki svet tako hitro spreminja, da se spremembe tudi tako hitro odvijajo. Če svojih zaposlenih ne učite novih spretnosti in veščin, lahko vaše podjetje razvije vedno večjo vrzel v spretnostih. Pomembno za organizacije/podjetja je, da razvijejo strategije razvoja talentov za ohranjanje obstoja in konkurenčnosti.

Na tej točki se moramo zavedati, da so se v veliki meri spremenila tudi pričakovanja naših zaposlenih. Npr. milenijci predstavljajo kar največjo generacijo delovne sile, vendar pa ne pozabimo, da so ravno oni kader, katerih lastnost je zelo hitra menjava službe. Ker so idealisti, dajejo prednost podjetjem, ki jim pomagajo razvijati lastne prednosti in sposobnosti. Raje imajo organizacije, ki so v skladu z njihovimi osebnimi vrednotami.

Kaj so v praksi najbolj uporabljene metode privabljanja in ohranjanja talentov?

Organizacije navadno uporabljajo več metod. Spodaj je opisana trenutno najbolj uporabljena metoda:

Privabljanje talentov na način blagovne znamke delodajalca

Preko blagovne znamke delodajalca mora organizacija oddajati primerne signale, saj si s tem povečuje možnost, da jim bodo kandidati dali prednost pred konkurenco. Kanali za komuniciranje blagovne znamke delodajalca, ki naj bi jih organizacije uporabljale, so v največji meri družbeni mediji. Družbeni mediji so dandanes idealen kanal, saj je oglaševanje preko njih relativno ugodno, doseg javnosti, in s tem potencialnih kandidatov, pa zelo velik. Vodilo za zaposlovanje talentov je, da se zaposleni talent ujema z vizijo, kulturo in psihologijo organizacije. Ta proces je kar pogosto zanemarjen. Pomembno je, da vodje na različnih področjih poskrbijo, da najdejo takšne kandidate, ki se skladajo s kadrom v organizaciji. Zato je dobro, da imajo v organizaciji nekoga, ki skrbi za razvoj talentov znotraj organizacij - to so osebe, ki poskrbijo za nadaljnjo rast talentov, občutek varnosti, pravično obravnavo in odpro komunikacijo.

Razvoj in vodenje talentov bi morala biti prednostna naloga vsakega podjetja/organizacije, če želite  v prihodnjih letih ne samo preživeti, ampak tudi uspeti.