Karierni sejmi

Največja prireditev za zaposlovanje, razvoj blagovne znamke delodajalca in promocijo kariernih produktov v Sloveniji.

Sejem je namenjen vsem podjetjem, ki zaposlujejo v tem trenutku, ali bodo zaposlovali v prihodnjem letu; podjetjem, ki želijo dodatno graditi svojo blagovno znamko delodajalca skozi pozitivno zgodbo na trgu dela in tistim podjetjem, ki lahko obiskovalcem sejma ponudijo dodatne produkte in storitve za razvoj in bogatenje osebne kariere.

Podjetja, ki nam zaupajo:

Karierni sejem MOJE DELO

Karierni sejem MOJE DELO v Ljubljani je postal tradicionalen jesenski dogodek, saj ga organiziramo že let. Predstavlja največji karierni dogodek v Sloveniji, kjer lahko razstavljalci opravijo veliko krajših razgovorov z obiskovalci, obogatijo lastno bazo potencialnih kandidatov in razvijajo ter gradijo blagovno znamko delodajalca.

Karierni sejem MOJE DELO v številkah
158.000+ obiskovalcev
800+ razstavljalcev
350+ predavateljev
Karierni sejem MojeDelo.com
12.000 – 15.000 obiskovalcev
Cankarjev dom, Ljubljana
oktober

REGIONALNI KARIERNI SEJMI MOJE DELO

Regionalni karierni sejmi MOJE DELO so karierni dogodki na regionalni ravni po večjih mestih v Sloveniji. Med delodajalci in lokalnimi podjetji želimo dvigniti aktivnosti na trgu dela, med iskalci zaposlitve pa spodbuditi pozitiven odnos do iskanja zaposlitve, širjenje dobrih praks in znanja.

Regionalni karierni sejmi MOJE DELO v številkah
12 regionalnih sejmov
14.250 obiskovalcev
180 razstavljalcev
100 predavateljev
Regionalni karierni sejmi MOJE DELO
Celje, januar
Nova Gorica, marec
Novo mesto, april
Maribor, maj
Velenje, november
S portalom MojeDelo.com sodelujemo že vrsto let na različnih projektih, ki so bili vedno izpeljani profesionalno!
Judita Ledić,
Direkcija človeških virov/SVRZ, Revoz d.d.