KADROVANJE

Razvoj kompetenc kot priložnost za uspeh

30.3.2022


Za organizacijski uspeh je bistvenega pomena imeti ustrezne ter kompetentne zaposlene v podjetju. Medtem, ko se mnoga podjetja še naprej borijo z akutnim pomanjkanjem talentov, pa so si zaposleni jasni o svoji nameri, da v čim večji meri izkoristijo svoje znanje in izkušnje, ne glede na to ali je to v trenutni organizaciji ali ne.

Podatki objavljeni v LinkedInovem poročilu The Skills Advantage Report kažejo, da skoraj četrtina zaposlenih ni prepričana, da se njihove sposobnosti učinkovito uporabljajo v trenutni vlogi.

To se zagotovo povezuje z dejstvom, da veliko zaposlenih nima dobrega vpogleda v lastne kompetence in sposobnosti. Zato je pomembna naloga kadrovskih strokovnjakov in vodij, da prepoznajo tiste kompetence, ki so pri zaposlenih premalo razvite (na skupinski in individualni ravni) in poskrbijo, da se primanjkljaj nadomesti.

Hkrati je potrebno krepiti in spodbujati nadgradnjo močnih kompetenc zaposlenih, ker s tem poskrbimo za holističen razvoj in prispevamo k večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu. Če pa temu ni tako, je to lahko velika spodbuda, da si iščejo novo karierno priložnost. Pri zaposlenih, ki menijo, da njihove sposobnosti, znanja, veščine ne prinašajo vrednosti, je kar desetkrat večja verjetnost, da bodo iskali novo zaposlitev v primerjavi s tistimi, ki menijo, da so njihove veščine učinkovite.


Glavno gonilo izjemnega delovnega okolja je torej priložnost za učenje in rast, izboljšanje kompetenc zaposlenih, kar zahteva čas in trud, vendar so rezultati vredni vloženega dela.  Uspešnost organizacije je namreč v veliki meri odvisna od zaposlenih, saj se razvitost njihovih kompetenc tesno povezuje s povečanjem produktivnosti in s konkurenčno prednostjo podjetja. 

Razvoj kompetenc nikoli ne povezujemo s povprečjem, temveč z nadpovprečno uspešnostjo in preseganjem posameznikovih in organizacijskih ciljev. Vpeljava sistema za izboljševanje kompetenc vpliva na vse nivoje organizacije in od vseh, tudi od vodilnih, zahteva nadgradnjo slabše razvitih ter učenje povsem novih kompetenc in spretnosti.

V nadaljevanju vam predstavljamo, kako vam lahko Sistem za upravljanje izobraževanja (Learning Management System - LMS) okrepi in podpira vaš program upravljanja kompetenc zaposlenih:

1.      Individualni učni načrti

Ocene spretnosti in sistemi upravljanja kompetenc pomagajo določiti prednosti posameznika in ekipe ter kritične vrzeli v spretnostih. Oboroženi s temi bistvenimi informacijami lahko zaposleni in vodje izdelajo individualne učne načrte, ki načrtujejo priložnosti za usposabljanje in razvoj za vsekega zaposlenega posebej. LMS zagotavlja edinstveno in jasno pot za razvoj veščin, ki jih vsak zaposleni potrebuje in želi zgraditi.

2.      Izvajanje e-izobraževanj

Nekatere veščine in kompetence je mogoče razviti z e-učenjem. In že desetletja je LMS najboljši sistem za zagotavljanje e-učenja. Ne glede na to, ali so bili spletni tečaji razviti v vašem podjetju ali s strani zunanjega ponudnika, morajo biti spletni tečaji dostopni vsem zaposlenim in obenem spremljani – idealno v centraliziranem sistemu. S tem zagotovimo doslednost  in sledenje učnega procesa pri vseh zaposlenih.

3.      Poročanje

LMS lahko zagotovi poročila o tem, kdo je dokončal katero učno dejavnost. In te informacije so koristne pri ocenjevanju kaj posameznik počne, da bi pridobil veščine, ki jih potrebuje in želi. V poročilih lahko na primer tudi odkrijete, katero usposabljanje je najbolj (in najmanj) učinkovito pri oblikovanju veščin posameznika, ekipe, ki so za določeno delovno mesto najbolj pomembne. Opremljeni s takšnimi vpogledi lahko prilagodite učne programe, da se bodo kar najbolje uskladili s cilji.

4.      Proaktivno učenje

Zaposleni lahko pridobijo tudi tiste veščine, ki zanimajo njih same in jih podjetje potrebuje, s tem lahko zgradite transparentno kulturo učenja in obenem najdete bodoče kadre, ki so že pri vas zaposleni.

5.      Certifikati

Za nekatere kompetence so certifikati pomembne povratne informacije, ki dokazujejo, da je zaposleni v skladu z zahtevami delovnega mesta. Zlasti pri tehničnih pozicijah so lahko posodobljeni certifikati pogoj za delovno mesto. LMS lahko sledi certifikatom in označuje prihajajoče datume poteka, tako da zaposleni (in podjetja) ostanejo v skladu s predpisi. Certifikati so lahko povezani tudi s tečaji v LMS, kar zaposlenim olajša pravočasno dokončanje zahtevanega usposabljanja.

6.      Vseživljenjsko učenje

Sčasoma boste želeli, da bi zaposleni postali vedno bolj usposobljeni v določenih veščinah, ker bodo le tako lahko bolje opravljali svoje delo in/ali stopili v vodstvene vloge. Prav tako boste želeli, da razvijejo nove veščine in kompetence ter si s tem zagotovili, da bo vaše podjetje sledilo spremembam v panogi ter tržnim razmeram. To pa si želijo tudi zaposleni -  želijo si kar najbolje opravljati svoje delo in biti priznani za njihov doprinos v podjetju.

Kompetence imajo torej na področju kadrovanja v organizacijah ključno vlogo. Pri tem pa je na nivoju podjetja glavno, da imajo kadroviki pri vpeljavi orodij za ocenjevanje in razvoj kompetenc podporo vodstva. Strategija upravljanja s človeškimi viri mora sovpadati s strategijo in vizijo podjetja, hkrati pa mora biti enakovredna drugim strateškim področjem v organizaciji. Uporaba LMS omogoča lažjo implementacijo sistema upravljanja in razvoja kompetenc in doprinese k večji motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih ter posledično večji produktivnosti in uspešnosti organizacije kot celote.