KADROVANJE

Psihološka varnost na delovnem mestu

11.7.2022


Številne raziskave kažejo, da je psihološka varnost ključnega pomena za uspeh, zavzetost, produktivnost, zadrževanje in splošno srečo zaposlenih. Toda kaj pravzaprav mislimo s tem izrazom? Kako izgleda psihološka varnost pri delu? In zakaj je pravzaprav tako pomembna?

Kaj je psihološka varnost?

Psihološka varnost pri delu nastopi, ko zaposleni čutijo pripadnost; ko so sposobni na delovnem mestu biti pristni in se sproščeno izražati znotraj tima, ko lahko sodelujejo pri odločanju, zagotavljajo povratne informacije in delijo svoje mnenje - brez strahu pred morebitnimi negativnimi posledicami, komentarji ali zadrego. 

Ko se zaposleni počutijo psihološko varne, so pripravljeni več tvegati, deliti svoje ideje, rešitve, pomisleke, pretekle neuspehe, razkriti nevednost z vprašanji, namesto da bi se odločili molčati.

Na psihološko varnih delovnih mestih se spoštuje raznolikost in spodbuja osebno tveganje. 
Predvsem pa se člani delovnega tima spoštujejo in se počutijo sprejete. Občutek je, kot da bi skočil in vedel, da boš ujet.

Zakaj je psihološka varnost pri delu pomembna?

Omogoča skupini, da se uči iz napak: Če se zaposleni počutijo dovolj varne, da lahko delijo svoje napake, se iz tega vsi nekaj naučijo in je hkrati spodbuda tudi za ostale, da brez strahu delijo neuspehe. S tem se vzpostavlja medsebojno zaupanje, izboljšuje se vzdušje v timu ter spodbuja sprejemanje, da se napake dogajajo in so vedno priložnost za učenje.

Izboljša zavzetost zaposlenih: Ko se člani tima počutijo psihološko varne, lažje sodelujejo v skupinskih prizadevanjih kot so kreiranje idej, reševanje problemov in sodelovanje v projektih. Več angažiranosti posledično vodi do večje uspešnosti.

Spodbuja vključenost: Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da se vsi zaposleni počutijo vključeni. Prizadevanja za raznolikost, enakost in vključenost (DEI) so brez psihološke varnosti lahko le prazne besede.

Izboljša počutje zaposlenih: Psihološko varna delovna okolja izboljšajo duševno zdravje. Manj stresa na delovnem mestu pa lahko pomeni občutek dobrega počutja, večjo motiviranost, kar doprinese k večji produktivnosti in resnični želji prispevati k uspehu podjetja.

Poveča inovativnost: Inovacije zahtevajo kreativno razmišljanje za ustvarjanje novih idej. Ko zaposleni dobijo navdih, idejo, mora biti kultura na delovnem mestu psihološko varna, če jo želijo deliti z ekipo. Če obstaja možnost zasmehovanja ali ponižanja, morda odlična ideja, rešitev ne bo nikoli deljena, ker se zaposleni ni počutil dovolj varnega.

Ustvarja ambasadorje blagovne znamke: Ustvarjanje psihološko varnega delovnega mesta je eden najboljših načinov s katerim lahko navdušimo svoje zaposlene, da bodo z veseljem hvalili podjetje v katerem delajo.


Ali se zaposleni v našem podjetju počutijo psihološko varne? 

Za iztočnico lahko vzamemo, kako raziskovalci merijo psihološko varnost:

  • Vaši zaposleni aktivno delijo mnenja, ki se razlikujejo od mnenj drugih ali vodje.
  • Zaposleni uporabljajo jasen, neposreden, spoštljiv jezik brez dodajanja opozoril ali pretiranega truda, da ne bi koga užalili.
  • Ko nekdo prosi za povratne informacije, prejme tako pozitivne kot negativne s strani celotnega tima.
  • Negativne povratne informacije so sprejete kot konstruktivna kritika in priložnost za učenje, sodelovanje ali mentorstvo.
  • Obstaja več kanalov za povratne informacije zaposlenih.
  • Na sestankih zaposleni redno delijo informacije o projektih, ki se ne odvijajo po planu.
  • Redko se zgodi, da bi projekti močno zamujali ne da bi vodje za to vedeli.
  • Redni razvojni pogovori omogočajo prostor, kjer lahko zaposleni delijo zadeve, ki se morda ne tičejo celotnega tima. 

Kako spodbujati psihološko varnost pri delu?

Aktivno poslušamo: Aktivno poslušanje vso pozornost usmeri na govorca, brez da bi v mislih že pripravljali svoj odgovor. Pokažimo razumevanje tako, da ponovimo povedano. Razmišljajmo o govorčevem sporočilu, prosimo za pojasnilo, če ga potrebujemo in ne prekinjamo s protiargumenti. Spodbujajmo zaposlene, da postavljajo vprašanja in tiste posameznike, ki se redko oglasijo med sestanki, vprašajmo za mnenje.

Spodbujamo spoštovanje: Če opazimo zaposlenega, ki kaže žaljivo vedenje ali ogroža občutek psihološke varnosti tima, tega nikakor ne smemo prezreti. Naša odgovornost je, da posredujemo in opomnimo, kako zelo pomembno je skupno prepričanje v psihološko varnost in uspeh učinkovitega tima.

Spodbujamo odprt dialog in nove ideje: Odlični vodje motivirajo radovednost tako, da delijo svoje neznanje o temi in postavljajo vprašanja. Pričnejo s pogovori, želijo si slišati mnenja drugih. Naj zaposleni predstavijo svoje strokovno znanje in četudi so njihove ideje v nasprotju z vašimi, bo sam pogovor v veliki meri prispeval k temu, da se bodo počutili varno v izražanju. Vaši zaposleni imajo zagotovo inovativne ideje, kako stvari izboljšati – pa naj gre za preprosto izboljšavo procesa ali novo rešitev. Zaposlenim dajte možnost, da pogumno delijo svoje ideje, spodbujajte jih v tem, da so njihovi prispevki dobrodošli, ne glede na to kako različni so. 

Napake obravnavamo kot priložnost za učenje in pokažimo svojo zmotljivost: Če ste na vodstvenem položaju je ključnega pomena, da znate priznati svojo zmotljivost. Le tako člani tima čutijo, da je varno narediti napačen korak. V psihološko varnem okolju je pomembno, da se izognete obtoževanju kogarkoli v vaši ekipi. Namesto tega se osredotočite na timsko učenje na način, da o napaki razpravljate kot skupina, kjer se bodo lahko vsi nekaj naučili iz tega. Pokažite vrednost neuspeha in se na opolnomočen in produktiven način pogovorite o tem, kaj bi v prihodnje lahko storili drugače. 

Vodimo z zgledom: Vsakdo na odgovornem položaju bi moral biti zgled preostalim zaposlenim v  podjetju. Ne moremo namreč pričakovati, da bodo zaposleni delovali na določen način ali se počutili varne, če ne dajemo pravega zgleda. To pomeni opravičiti se, ko naredite napako, pokazati obzirno komunikacijo, znati pohvaliti, spodbujati, izraziti hvaležnost, imeti empatijo in prositi za pomoč, ko jo potrebujemo.

Prosimo zaposlene za povratne informacije o psihološki varnosti v podjetju: Če želimo bolje razumeti ali se zaposleni počutijo vključeni in varni, jih preprosto vprašajmo. Ko dobimo vpogled, ukrepajmo na podlagi povratnih informacij ter seznanimo zaposlene s spremembami, ki jih izvajamo za izboljšanje psihološke varnosti – to jim je v pomoč, da se počutijo slišane in da cenimo njihovo mnenje.

Ustvarjanje psihološko varnega delovnega mesta, zlasti še v hibridnem delovnem okolju, je ključnega pomena. Bolj kot kadarkoli prej se mora vsakdo na delovnem mestu počutiti psihično varno. Morda za začetek lahko uporabimo zelo enostaven način za izgradnjo vključujočega, psihološko varnega delovnega okolja - na začetku vsakega sestanka postavimo preprosto vprašanje: »Kako se počutite danes?« 

S tem spodbudimo zaposlene, da lahko odkrito delijo svoja čustva (s čim manj ali toliko podrobnostmi, kolikor jim ustreza), hkrati pa ob tem ustvarjamo prostor za medsebojno povezovanje in zaupanje.