HR

Počutje zaposlenih in klima v podjetju

9.12.2020


Stanje v celotni državi se umirja, nov način življenja pa je že, večinoma, v ustaljenih tirnicah. Kljub temu, da ste novim razmeram namenili veliko časa, pozornosti in truda, so vedno priložnosti za izboljšave. Tako kot vi sami, so se tudi vaši zaposleni znašli v situaciji, ki je polna stresa, anksioznosti in neznank. Takšni časi potrebujejo še več vaše pozornosti in energije, da poskrbite, da lahko delo poteka kolikor se le da uspešno. Seveda niso vse niti v vaših rokah, ampak na počutje vaših zaposlenih imate velik vpliv. Morda celo večji, kot se vam dozdeva. Nekaj vsebin na temo vodenja na daljavo, smo vam že pripravili.

Sedaj pa vam nudimo priložnost, da preverite mnenje vaših zaposlenih glede trenutne situacije in njihovega počutja. Poslušanje svojih sodelavcev, njihovih stisk in potreb v času dela od doma ali v podjetju, je ključna za sprejemanje nadaljnjih odločitev, ki vplivajo na vse vas in uspešnost dela vašega podjetja. Kako pomembno je posvetiti pozornost svojim zaposlenim, biti odkrit in realistično pozitiven, skrben in jasen v komunikaciji, smo vam poudarili že v članku. 

Ampak štejejo dejanja, ki lahko vašim zaposlenim lahko pomagajo, biti še uspešnejši pri svojem delu. Spremenjen način dela je že zaradi svojih prilagoditev prinesel dodatne zadolžitve, zato je vaš čas še toliko bolj omejen. Marsikdo izmed vas si ne more zagotoviti dovolj časa, da bi z vsakim zaposlenim posebej opravil temeljit pogovor o njegovem počutju, uspešnosti dela (od doma) ali kakšna je splošna klima v podjetju. 
V ta namen smo za vas pripravili tri ankete, ki vam lahko zagotovijo potrebne informacije, hitreje in enostavneje. Prilagojene so na trenutno situacijo vašega podjetja (ali poteka delo do doma, ali delo v podjetju…) in kakšna je splošna klima v podjetju. 

Ankete smo za vas pripravili v sodelovanju z našim partnerjem, podjetjem Artur in so za vas in vaše podjetje brezplačne. Uporaba samih anket pa je hitra in enostavna. Vprašanja si lahko prilagodite vašim potrebam in željam po informacijah. 
Predloge anket pa vam bodo podale naslednje informacije: 
  • ali imajo vaši zaposleni potrebne informacije in vire za normalno opravljanje svojega dela v trenutnih spremenjenih razmerah?
  • kako varne se počutijo na delovnem mestu? 
  • kako ocenjujejo dosedanje odločitve podjetja.
  • kako jim lahko pomagate, do ostanejo produktivni in uspešni pri svojem delu.

Ankete najdete na povezavi: