INTERVJUJI

Nina Kogelnik, Želva d.o.o.

3.6.2024


Pogovarjali smo se s pomočnico direktorice za kadrovske in splošne zadeve, mag. Nino Kogelnik iz podjetja Želva d.o.o., kjer je stalna nadgradnja kompetenc ključnega pomena, zato so uvedli izobraževalno platformo Akademija MojeDelo.com. Mag. Nina Kogelnik je delila svoje izkušnje z implementacijo te platforme in njenim vplivom na podjetje. V nadaljevanju intervjuja izveste, kako je Akademija MojeDelo.com integrirana v delovne procese podjetja Želva, kako podpira razvoj zaposlenih ter kakšni so načrti za njeno nadaljnjo uporabo.

1. Kako se je uporaba Akademije MojeDelo.com v podjetju Želva integrirala v vaš vsakodnevni delovni proces? Katere ključne funkcionalnosti platforme so najbolj koristne za vaše zaposlene?
Delovni procesi v podjetju Želva so z implementacijo Akademije MojeDelo.com pridobili značaj prilagodljive učne poti, ki zaposlenim na eni strani nudi enovito in strokovno prilagojeno nadgradnjo njihovih kompetenc, delodajalcu na drugi strani pa daje možnost stalnega spremljanja napredka. Večja dostopnost do širšega nabora izobraževanj, prilagodljivost in fleksibilnost izobraževalnih vsebin za različne skupine zaposlenih, ki so v projekt pristopili z različnim predznanjem in strokovnimi interesi, je neposredno vplivala na učinkovitost upravljanja z izobraževalnimi procesi, povečala angažiranost zaposlenih, omogočila neposredno merljivost rezultatov izobraževanja, predvsem pa znižala stroške, ki jih je podjetje v preteklosti namenjalo za izobraževanja.

2. Kako platforma Akademija MojeDelo.com podpira specifične potrebe in razvoj vaših zaposlenih? Ali lahko navedete nekaj primerov uspešnega vključevanja zaposlenih v izobraževalne programe?
Kot že omenjeno, oblikovanje kulture učeče se organizacije pod eno streho v podjetju, ki šteje 300 zaposlenih najrazličnejših profilov, ki delujejo znotraj še pestrejšega nabora dejavnosti in zato posledično specifičnih izobraževalnih potreb, je pred uvedbo Akademije MojeDelo.com predstavljalo precejšen izziv. Zavedanje pomena stalne rasti in vlaganja v lasten razvoj je pri tem prva stopnička na poti do zmagovalnega odra in prav ta del smo uspešno prehodili. V zadnjem obdobju smo bili kot podjetje izpostavljeni večjemu izzivu, vezanem na informacijsko varnost, zato smo Akademijo MojeDelo.com izkoristili tudi za skupno izobraževalno platformo, kjer smo vsi zaposleni opravili obvezno izobraževanje s tega področja.

3. Kako je uporaba Akademija MojeDelo.com izboljšala izobraževalne procese v vašem podjetju? 
Uporaba Akademije MojeDelo.com je dodala predvsem novo kvaliteto procesom izobraževanja, saj nam omogoča dostop do izobraževanj kadarkoli in kjerkoli, kar je bistveno zmanjšalo potrebo po fizični prisotnosti in omogočilo bolj fleksibilen način učenja. Prav tako nam funkcionalnost za sledenje napredku omogoča natančnejše spremljanje razvoja posameznikov in večjih skupin.

4. Kakšne povratne informacije ste prejeli od vaših zaposlenih glede uporabe izobraževalne platforme?
Zaposleni so novo izobraževalno platformo zelo hitro »vzeli za svojo«. Pri tem največkrat izpostavijo prilagodljivost procesa, širok izbor tečajev in možnost takojšnje uporabe naučenih veščin v praksi. Številni izpostavijo, da jim platforma omogoča dostop do izobraževanj, ki sicer niso neposredno povezana z njihovim delom, so pa zanje zainteresirani. Na ta način izkoristimo možnost združevanja osebnega razvoja s sočasnim pridobivanjem strokovnih kompetenc.

5. Kakšne izzive ste srečali pri uvajanju Akademije MojeDelo.com v vaše izobraževalne procese in kako ste jih uspešno rešili?
Osebno verjamem v to, da je ozadje večine izzivov, s katerimi se srečujejo podjetja, iskati v ravni  vzpostavljene kulture stalnega učenja in izobraževanja, pristaš katere sem tudi sama. Z namenom zagotovitve dolgoročne rasti in prilagodljivosti organizacije spremenljivim razmeram v okolju smo se uvajanja Akademije MojeDelo.com lotili z najširšo vključenostjo in pod ambasadorstvom vodstva podjetja, ki redno komunicira pomembnost učenja in razvojnih priložnosti ter sodeluje v izobraževalnih programih bodisi v vlogi udeležencev bodisi mentorjev. Pri tem ne gre zanemariti pomena jasne komunikacije do zaposlenih o koristih stalnega učenja, prilagajanja učnih poti individualnim potrebam in interesom zaposlenih, predvsem pa vzpodbujanja sodelovanja in deljenja znanja oz. izkušenj med njimi, kar učinkovito izvajamo preko vrste intervizijskih mentorskih srečanj.

6. Ali imate namen izvajati dodatne programe ali delavnice, ki bodo posebej zasnovane za specifične potrebe vaših zaposlenih? Na kakšen način bi  jih vključili v obstoječe izobraževalne programe?
Ker spadamo med podjetja, ki ustvarjajo drugačne priložnosti na trgu preko sklenjenega Želvinega kroga vključevanja invalidnih oseb na trg dela, so redno usposabljanje, mentoriranje in strokovno vodenje del naše dnevne skrbi, ki smo jo s pridobitvijo spletne platforme prenesli na splet in jo glede na specifične potrebe naših zaposlenih dopolnjujemo in nadgrajujemo. V svoji spletni knjižnici imamo trenutno naloženih 5 modulov mentorskega programa, ki je bil izveden na interni ravni in je v spletni verziji namenjen vsem novim mentorjem, ki prevzemajo to vlogo. Prav tako v spletno okolje nalagamo vse izobraževalne vsebine, ki se jih izven ponujenih vsebin  Akademije MojeDelo.com udeležujemo na ravni celotnega podjetja. S tem še dodatno prilagajamo učne poti in lajšamo dostop do virov znanja, hkrati pa spodbujamo zaposlene, da uporabljajo nova znanja in veščine pri svojih vsakodnevnih nalogah. 

7. Kakšni so vaši načrti za nadaljnje vključevanje in razvoj uporabe Akademije MojeDelo.com v prihodnosti? 
Poudarek na spremembah v poslovnem okolju, ki jih prinašajo nove digitalne tehnologije, je večplastno zajel tudi podjetje Želva in vplival na številne vidike našega poslovanja. Večja informiranost, učinkovitost poslovanja, izboljšanje fleksibilnosti in prilagodljivosti v smeri zagotavljanja visoke stopnje produktivnosti zaposlenih, ima svoje temelje v ljudeh, njihovem znanju, odnosu do dela in želji po rasti. Vse to nam na enem mestu nudi  Akademija MojeDelo.com, ki jo dopolnjujemo s specifičnimi vsebinami, namenjenimi aktualnim projektom. Poudarek leta 2024 je v projektu promocije zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega bomo aktivnosti varovanja in krepitve zdravja na delovnem mestu podprli tudi preko digitalnih vsebin, pri čemer nam bo Akademija MojeDelo.com, kot spletno izobraževalno stičišče, ponudila okolje za sinhronizacijo vsebin in novih idej. 
   
8. Bi morda z našimi bralci podelili kakšen nasvet, kako Akademijo približati zaposlenim?
Vedno priročen in učinkovit recept bi bil, da začnete z majhnimi koraki – uvedite kratke in relevantne tečaje, ki bodo takoj uporabni za zaposlene. Organizirajte uvodne delavnice in spodbujajte kulturo stalnega učenja. Vse to je možno ob aktivni podpori vodstva podjetja, ki verjame v to, da se uspešno prilagajanje spremembam, inovativnost, zadovoljstvo in zadržanje zaposlenih, predvsem pa večja konkurenčnost, začnejo pri vlaganju v zaposlene.

9. Če bi morali z eno besedo opisati Akademijo, katera beseda bi to bila in zakaj?
Prilagodljivost. Akademija MojeDelo.com omogoča učenje na prilagodljiv način, usklajen s potrebami in urnikom zaposlenih, kar je ena ključnih sestavin uspeha v današnjem dinamičnem poslovnem in delovnem okolju.