BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Kakšno mnenje o vas kot delodajalcu imajo vaši zaposleni in kako zadovoljni so na delovnem mestu?

20.5.2021


Eden od prvih korakov do večjega ugleda vašega podjetja je raziskava zadovoljstva zaposlenih in njihove percepcije, mnenja o vas kot delodajalcu. Kako zadovoljni so vaši zaposleni, kako vas percipirajo kot delodajalca in kaj jih najbolj motivira? Identificirajte kritična področja in uvedite ukrepe za izboljšanje trenutnega stanja. 

MojeDelo.com nasveti.


Kaj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih?

Ko v podjetje pritegnete prave kandidate, jih morate v podjetju tudi zadržati. Poskrbeti morate za njihovo zadovoljstvo in dobre izkušnje na vsakem koraku njihove zaposlitvene poti.
 • Zaposleni cenijo transparentnost in stabilnost ter so bolj zadovoljni v kolikor je organizacijska struktura jasna, poznana in stabilna. Spremembe, zlasti tiste hitre in nenapovedane, vodijo k negotovosti in nejasnosti ter lahko vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 
 • Podaljšanje delovnega časa privede do zmanjšanja produktivnosti zaposlenih in lahko povzroči več nesreč pri delu, več bolniških odsotnosti ter manjše zadovoljstvo. Pomembno je, da si vsak zaposleni organizira svoj delovni čas tako, da delovne naloge opravi znotraj rednega delovnega časa in v dogovorjenih rokih. 
 • Zaposleni si prizadevajo za bolj aktivno in intenzivno sodelovanje pri opravljanju delovnih nalog, ko jim zadana naloga predstavlja izziv. Doseganje zahtevnega cilja izpopolnjuje zaposlenega, zato je bolj zadovoljen. 
 • Zaposleni so bolj zadovoljni s svojim delom, če delajo s sodelavci, s katerimi imajo dobre odnose in če na delovnem mestu vlada prijateljsko vzdušje. Vzajemna podpora, ki predstavlja stopnjo prijateljstva je izredno pomembna.
 • Zaposleni so bolj zadovoljni, če imajo več možnosti za sodelovanje v procesih odločanja. Pomembno je tudi, da so zaposleni seznanjeni z delom podjetja, rezultati in delom drugih oddelkov podjetja. 
 • Zaposleni, ki sprejemajo organizacijske vrednote in cilje podjetja, kažejo večjo željo po delu (ne samo zaradi plače) in so čustveno povezani z organizacijo. 
 • Boljši delovni pogoji ustvarjajo večje možnosti za boljše opravljanje delovnih nalog in uspeh pri delu. Slabi pogoji dela lahko zaposlene ovirajo pri vsakodnevnih nalogah in negativno vplivajo na njihovo učinkovitost in zadovoljstvo. 
 • Nagrade (materialne in nematerialne), priznanja in pohvale so najboljši način za podporo zaposlenih in poudarjanje njihovih uspehov, hkrati pa omogočajo, da so le-ti zadovoljni s seboj in s svojimi dosežki.
Raziskava zadovoljstva zaposlenih

Na portalu MojeDelo.com smo lani v sodelovanju s francoskim podjetjem ChooseMyCompany začeli s splošno raziskavo zadovoljstva zaposlenih v slovenskih podjetjih. Kakšni so bili končni rezultati si lahko preberete tukaj.

Raziskavo HappyIndex AtWork, v kateri ocenjujemo zadovoljstvo zaposlenih po različnih sklopih, lahko izvedete tudi v vašem podjetju:
 • Strokovni razvoj: ali imajo vaši zaposleni občutek, da so na pravem mestu ter so zadovoljni z njihovo vlogo v podjetju in njihovimi odgovornostmi?
 • Spodbudno delovno okolje: ali vašim zaposlenim omogočate delovno okolje, v katerem vlada timski duh ter je vsak član ekipe lepo sprejet in deležen podpore ostalih?
 • Vodenje: ali imajo vaši zaposleni željo po doseganju ambicioznih ciljev?
 • Motivacija: ali imajo vaši zaposleni občutek, da ji njihov prispevek k uspehu podjetja cenjen?
 • Ponos: ali vaši zaposleni čutijo pripadnost vaši organizaciji, imajo enake vrednoste in bi delo v podjetju priporočili svojim prijateljem?
 • Zadovoljstvo: ali vaši zaposleni uživajo in so zadovoljni, tako pri opravljanju delovnih obveznosti kot tudi pri odnosih s sodelavci?
Identificirajte kritična področja in uvedite ukrepe za izboljšanje trenutnega stanja ter poskrbite za večje zadovoljstvo svojih zaposlenih. 😊