BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Smo zaposleni v Sloveniji zadovoljni in motivirani?

11.12.2020


V aprilu smo v sodelovanju s francoskim podjetjem ChooseMyCompany začeli splošno raziskavo zadovoljstva zaposlenih HappyIndex AtWork na slovenskem trgu dela. Analizirali smo vse zbrane podatke in preverili, ali so zaposleni na slovenskem trgu dela zadovoljni. Vas zanima kakšni so bili rezultati?

Slovensko povprečje ne zadošča kriterijem za pridobitev certifikata HappyIndex AtWork

Poleg minimalne udeležbe, sta kriterija za pridobitev certifikata tudi ocena zadovoljstva (3,82) in priporočilo zaposlenih (60%). V raziskavi je sodelovalo 2443 anketirancev, ki so v povprečju svoje zadovoljstvo na delovnem mestu ocenili z oceno 3,14 od 5, le 23,1% anketiranih pa bi svojega delodajalca priporočilo prijateljem. Torej rezultati raziskave kažejo, da zaposleni v slovenskih podjetjih v povprečju niso ravno zadovoljni in motivirani. 

S čim zaposleni niso zadovoljni?

Vprašalnik, pripravljen po metodologiji francoskega podjetja ChooseMyCompany in Univerze v Parizu II (HappyIndex®/AtWork) je sestavljen iz 18 vprašanj, ki jih uvrščamo v šest sklopov - strokovni razvoj, spodbudno delovno okolje, vodenje, motivacija, ponos in zadovoljstvo. 
Zaposleni v slovenskih podjetjih so svoje nezadovoljstvo izrazili pri vprašanjih v sklopu ponos, strokovni razvoj in motivacija. 

Vir: Raziskava zadovoljstva zaposlenih HappyIndex AtWork 2020

Nezadovoljstvo s strani zaposlenih se v največji meri kaže glede medsebojnih odnosov v podjetju, razvoju kariere, plače in dodatnih ugodnosti, inovativnega načina dela, cenjenja in spodbujanja zaposlenih ter zaupanja vodstvu. 
 

Vir: Raziskava zadovoljstva zaposlenih HappyIndex AtWork 2020

Delo v trenutnem podjetju bi svojim prijateljem priporočilo le 23,1% anketirancev. Najslabši rezultati se kažejo pri zaposlenih, ki opravljajo delo na področju varnosti, skrbi za okolje, hotelirstva, gostinstva, turizma in trgovine, tržnega financiranja in naložb, medijev in novinarstva ter administracije in nabave.  
 

Vir: Raziskava zadovoljstva zaposlenih HappyIndex AtWork 2020