KADROVANJE

Izgorelost kadrovske funkcije

7.9.2023


Nedavna raziskava iz podjetja Sage ugotavlja, da so kadrovski strokovnjaki vse bolj izčrpani na delovnem mestu, kljub temu, da še vedno strastno opravljajo svoje delo. Dejansko 62% vodilnih kadrovskih strokovnjakov razmišlja o opustitvi tega področja, čeprav jih 57% pravi, da obožuje svoje delo.

Zanimivo je, da do tega izgorevanja prihaja ravno zdaj, ko kadrovska stroka končno dobiva priznanje vodstva na ravni izvršilnih funkcij, za kar se je dolgo prizadevala. Kadri so že dolgo zahtevali možnost sodelovanja v strateških razpravah in vplivanja na prihodnost pri usmeritvi organizacij. To je kadrovski funkciji končno uspelo, saj 80% vodilnih direktorjev meni, da je HR funkcija kritičnega pomena za poslovanje.

Vendar to ne rešuje problema, ki se je v času pandemije stopnjeval in celo poslabšal izčrpanost kadrovske funkcije. V času gospodarske negotovosti, zaprtja in odpuščanj se je poslovni svet obupano zatekel k svojim kadrovskim ekipam za pomoč pri reševanju te zmede. Kadrovski strokovnjaki, ki niso imeli nič več izkušenj pri vodenju podjetij skozi pandemijo kot kdor koli drug, so nosili breme odgovornosti, težek in nepredvidljiv delovni obseg ter psihični pritisk.

Imamo izziv prednostnih nalog v kadrovski dejavnosti. Kadrovska stroka se je znašla v začaranem krogu zaposlovanja, ki je izčrpen in frustrirajoč, pri tem pa se ne izkorišča intelektualnega potenciala in ustvarjalnosti posameznikov, ki delujejo na tem področju.

Začaran krog predstavlja predvsem ponavljajoči se cikel selekcijskih postopkov, ki se prepogosto konča s tem, da kandidati odstopijo, vodje zavlačujejo pri odločitvah, zaposleni v vmesnem času odhajajo in količina dela se povečuje. To prinese potrebe po dodatnih zahtevah po zaposlovanju in začaran krog se ponavlja.

Alternativa temu pristopu je vključitev bolj proaktivnih strategij za načrtovanje delovne sile. Predvidevanje / razmišljanje vnaprej in celovit pregled bazena talentov pomaga optimizirati tiste dele postopkov, ki povzročajo začaran krog in nazadovanje.

Izkoristite svojo moč

Sedaj, ko izvršni vodje razumejo pomen kadrovskega sektorja, morajo kadrovske ekipe izkoristiti to priložnost za uvajanje sprememb. Da bi spremenili svoje vzorce, mora kadrovski sektor razumeti, kam se organizacija usmerja in katere nove kompetence bo organizacija potrebovala, da bo lahko konkurenčna na trgu. Načrt lahko pomaga opolnomočiti HR funkcijo in omogoča pregled nad strategijo zaposlovanja.

Uskladitev z vodji zaposlovanja glede kakovosti s pomočjo podatkov

Za izboljšanje kakovosti zaposlovanja je ključno uskladiti se z vodji zaposlovanja in uporabiti podatke za boljše odločitve. Pogosto prezrto neskladje med kadrovskimi strokovnjaki in vodji zaposlovanja lahko vodi v izgorevanje in nižjo kakovost kandidatov. Pomembno je, da voditelji vzpostavijo jasne smernice in cilje ter spodbujajo sodelovanje med kadrovskimi strokovnjaki in vodji zaposlovanja pri odločanju o zaposlitvah.

Razmislite o novih vzorcih zaposlovanja

Obstaja več načinov za iskanje in razvoj talentov. Zunanje zaposlovanje lahko povzroči visoke stroške in omejeno ponudbo delovne sile. Notranje zaposlovanje je tudi vredna alternativa – več kot 80% HR strokovnjakov opaža, da notranje zaposlovanje vodi v večje zadržanje zaposlenih. Usposabljanje iz lastnega omrežja ima dodatno korist pozitivnega vpliva na delovno kulturo in angažiranost.

Odpravite prenasičenost tehnološkega nabora, da izkoristite njegovo polno vrednost

Da bi izkoristili tehnološki nabor v polni meri, je treba odpraviti preobremenjenost s programsko opremo. V zadnjem desetletju so povečani proračuni omogočili voditeljem, da so zgradili raznolike tehnološke sklope, vendar pa se sedaj srečujejo s preobremenitvijo in visokimi stroški zaradi neusklajenosti orodij. Za rešitev tega problema je ključno usmeriti se v konsolidacijo in bolj učinkovito uporabo obstoječih tehnoloških rešitev za boljše upravljanje s talenti in zmanjšanje obremenitve.

Pregled talentov

Po identifikaciji kompetenc, sodelujte z vodjami pri izvedbi pregleda talentov. Ta pregled bo določil, kateri zaposleni imajo potencial za rast v različne vloge, ter bi morali biti osredotočeni na usposabljanje in razvoj. S takim pregledom prepoznavamo tudi tiste, ki spadajo v strategijo zadrževanja in tudi te, ki so potencialni za odhod in skušamo ugotoviti zakaj. Nato lahko oblikujete strategije za optimizacijo delovne sile, da pomagate pri oblikovanju in izvajanju razvojnih programov ali ugotovite vrzeli, ter privabite talente za zapolnitev vrzeli na bolj obvladljiv način.

Kadrovanje je veliko več kot neskončen cikel objav delovnih mest, opravljanja razgovorov in ponovnega objavljanja. Kadrovsko področje v bistvu zajema celovito področje upravljanja z ljudmi, ki vključuje angažiranost zaposlenih, izobraževanje, razvoj karier in delovno kulturo. Opolnomočite kadrovske ekipe, da se lahko v celoti osredotočijo na te vidike.

VIR:

https://hrdailyadvisor.blr.com/2023/08/07/beating-hr-burnout-by-overcoming-the-hiring-loop/#:~:text=Updated%3A%20Aug%207%2C%202023%20A%20recent%20study%20from,even%20though%2057%25%20say%20they%20love%20their%20jobs      

https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2023/04/25/how-do-we-solve-hr-burnout/?sh=279220f5d4e7