E-IZOBRAŽEVANJE

Individualna učna pot, prava učna pot

11.7.2022


S hitrimi spremembami delovnih okolij se spreminjajo tudi delovne naloge in procesi, v katere so vključeni zaposleni. Da se lahko prilagajajo čim hitreje in hkrati delo opravljajo bolje in z večjim veseljem, jim moramo stati ob strani z individualiziranimi, posamezniku prilagojenimi pristopi.

Na prvem mestu pri razvoju zaposlenih je seveda izobraževanje, s katerim podjetja poskrbijo, da zaposleni pridobijo kompetence in nadgradijo znanje, ki ga potrebujejo za delo v organizaciji, hkrati pa podjetja z izobraževanjem svojega kadra ohranjajo konkurenčnost zaposlenih.

Načrtovanje individualne učne poti

Ker je delo vsakega posameznika v podjetju specifično, je prav, da z vsakim zaposlenim oblikujemo individualno učno pot in s tem maksimalno nadgradimo samozavest zaposlenih pri opravljanju njihovega dela. Spremembe na trgu dela so namreč hitre, znanje, ki se zahteva od zaposlenih pa posledično kliče po nadgrajevanju in nenehnemu učenju. 

Tako podpremo tudi tiste zaposlene v podjetju, ki imajo veliko mero motivacije, nimajo pa dovolj potrebnega znanja za res učinkovito opravljanje svojega dela. S tem identificiramo želje naših zaposlenih za njihov karierni razvoj in jih lažje zadržimo v podjetju.  

Učinkovit sistem e-izobraževanj, ki na hiter ter enostaven način nudi načrtovanje učne poti zaposlenih, mora vsebovati vsebine, ki: 

 • omogočajo učenje veščin, tematik in pravil, ki jih mora obvladati ali poznati celoten kolektiv, 
   
 • vsebin, ki so namenjene določeni skupini ljudi v podjetju (npr. finančnemu, kadrovskemu, marketinškemu... oddelku) ter 

 • tistih vsebin, ki jih mora obvladati posamezni zaposleni in so pomembne za opravljanje točno njegovih delovnih nalog
Da zaposlenim omogočimo pridobivanje in nadgrajevanje že pridobljenega znanja, moramo postaviti temeljit, časovno opredeljen program, pri katerem je najbolje, da nam z idejami in informacijami pomagajo zaposleni sami

S tem zaposlene: 

 • spodbudimo, da razmišljajo o izboljšavah, ki bi jih lahko na njihovem delovnem mestu doprinesli,
   
 • jim damo občutek in možnost, da lahko sooblikujejo delovni proces,

 • dobimo vpogled v njihovo dojemanje dela, ki ga opravljajo in  

 • omogočimo, da se razvijajo na delovnem mestu, ki ga zasedajo, tako pa tudi osebnostno in profesionalno rastejo. 

Proces pridobivanja tovrstnih informacij od zaposlenega se včasih zdi dolgotrajen, časovno potraten, vendar se učinki pokažejo kmalu, posledično privedejo do prihranka časa pri opravljanju dela zaposlenih, saj spremembe vodijo v učinkovitejše, hitreje prilagodljive procese, s katerimi bolje poskrbimo za naše stranke, hkrati pa na drugi strani zaposlenim damo možnost za razvoj in krepitev njihovih kompetenc in posledično zadovoljstva na delovnem mestu. Spremljanje odzivov

Pri organizaciji individualnih učnih poti je pomembno, da si postavimo: 

 • realno dosegljive cilje ter 
 • merljive rezultate, ki jih želimo doseči.

To dosežemo z analitiko, preko katere: 

 • zaposlene spremljamo na njihovi učni poti
 • jih glede na osvojeno pridobljeno znanje spodbujamo
 • po potrebi njihovo učno pot nadgradimo
 • zaposlenega motiviramo pri pridobivanju novega znanja, 
 • predstavimo rezultate in 
 • skupaj najdemo poti do dodatnih izobraževanj ter izpopolnjevanj, ki privedejo do izboljšav delovnih procesov in posameznikovih pričakovanj. 

Skupna interpretacija rezultatov je zelo pomemben proces, saj same številke včasih ne pokažejo realnega stanja in si jih zaposleni ne interpretirajo pravilno, zato lahko po nepotrebnem prihaja do slabše motiviranosti in posledično slabe volje. 

Le s skupnimi močmi in spodbudami lahko dosežemo rast in razvoj zaposlenih v pravi, zmagovalni smeri.  

Nagrajevanje v obliki e-izobraževanj

Pomembno je, da svojim zaposlenim damo občutek o izobraževanju kot nagrajevanju.  Pri tem je pomembno ugotoviti, če bi se želeli zaposleni izobraževati tudi na področjih, ki niso nujno povezana z njihovim področjem dela. Na ta način pridobimo informacije o njihovem interesu za vsebine, ki jih veselijo, kar pa je odlična priložost za prenos njihovega znanja na nova delovna mesta. 

Tako damo posamezniku:
 
 • možnost kariernega razvoja, ki bo prinesel medsebojno zadovoljstvo na dolgi rok, 

 • poskrbimo za njegovo karierno rast ter povečanje zavzetosti zaposlenih in 

 • zadržimo vrhunske talente, ki jih je še kako težko pridobiti.

E-učna pot, enostavna učna pot

Glede na visok delovni tempo in pričakovano učinkovitost učnih procesov, je individualne učne poti priporočljivo graditi z e-izobraževanjem, ki je enostavno in prinaša številne prednosti. 

Vabimo vas, da si o prednostih in učinkih e-izobraževanja preberete v enem izmed naših preteklih prispevkov.  

Akademija MojeDelo.com, orodje za efektivno gradnjo individualnih učnih poti

S pomočjo izobraževalnega portala Akademija MojeDelo.com zaposlenim zgradimo merljive, enostavne in učinkovite učne poti. Učne vsebine, ki jim jih dodelimo, so lahko izbrane iz že posnetih vsebin ali individualnih, lastnih vsebin, za katere presodite, da jih morajo zaposleni osvojiti. 

Udeleženci učnega procesa lahko izkažejo zanimanje za učno vsebino, na katero ga skrbnik učnih vsebin napoti in s tem tudi nagradi. Posameznik v taki obliki procesa učenja postaja samozavestnejši, samostojen in uspešen na delovnem mestu in ob reševanju novih izzivov.

Analitika in statistika Akademije MojeDelo.com vam ponujata vsa orodja za spremljanje zaposlenih na učnih tečajih, nudita nadzor nad delom zaposlenih, hkrati pa tudi možnost izvoza vseh podatkov v Excelove dokumente za lažje in hitrejše poročanje.