E-IZOBRAŽEVANJE

Ali bo e-izobraževanje izpodrinilo klasično izobraževanje?

22.4.2022


Pandemija je začasno povsem izpodrinila izobraževanja v živo. Če pogledamo naprej, opazimo, da postaja prihodnost vedno bolj digitalno usmerjena. Zaposleni na področju HR in razvoja zaposlenih se po vsem svetu ukvarjajo z novimi načini izobraževanja zaposlenih in iščejo možnosti, kako olajšati prehod s klasičnega v digitalno okolje.

Poslovni načrt preoblikujte v načrt kadrovskih potreb

Prehod v digitalno okolje se je na začetku pandemije najprej pokazal v izvedbi sestankov na različnih spletnih aplikacijah. V zadnjem času pa se pojavljajo vprašanja, kako na dolgi rok zagotoviti tudi učenje zaposlenih na primeren in učinkovit način

Ali to pomeni, da se moramo posloviti od izobraževanja v živo? 

Spremenjen način izobraževanja nas sili v pogosto uporabo novih tehnologij. Spletna izobraževanja so začasno povsem nadomestila izobraževanja v živo, ostale vrste e-izobraževanja pa uspešno dopolnjujejo izobraževanja na spletu. Učinkovito e-izobraževanje je odličen način, kako dopolniti klasična izobraževanja. 

Prednosti e-izobraževanja za podjetje so:

 • nižji stroški
 • hitrejša organizacija in izvedba, 
 • izobraževanja se lahko udeleži več udeležencev hkrati, vsak pa si izoblikuje svoj učni načrt popolnoma individualno, glede na ostale obveznosti, 
 • e-izobraževanje je prilagojeno prostorskim in časovnim omejitvam,
 • dostopnost do e-vsebin je kjerkoli in kadarkoli
 • informacije so zbrane na enem mestu.

Vodjem učnega procesa e-izobraževanj omogoča:

 • možnost hitrega in enostavnega posodabljanja vsebin
 • samostojne izdelave vsebin
 • priprave individualnih učnih načrtov za zaposlene, 
 • pregled nad učenjem zaposlenih
 • testiranje njihovega znanja in izdelavo poročil. 

E-izobraževanje je hitro, učinkovito, zaposleni lahko hkrati dela in se uči, prilagojeno pa je tudi njegovim prostorskim in časovnim omejitvam. Uporabnik lahko dostopa do e-vsebin kjerkoli in kadarkoli, izbira in prilagaja si lasten tempo izobraževanja. Zaposleni se lažje navadijo na samostojno učenje in krepijo samodisciplino

E-izobraževanje omogoča zaposlenim:

 • neomejeno dostopnost do vsebin,  
 • informacije imajo zbrane na enem mestu, 
 • vsebina je aktualna in se sproti popravlja ter redno posodablja. 
Zaposlenim se z uporabo e-izobraževanja izboljšajo digitalne kompetence, poveča se zavzetost, učinkovitost in produktivnost

Poznamo več oblik e-izobraževanj, ki jih lahko med seboj kombiniramo: 

 • Mikro učenje se nanaša na pridobivanje znanja v manjših »odmerkih«, tako da je vsebina enostavna za razumevanje in še lažja za pomnjenje, vsebine pa si zaposleni lahko lažje ogleda med delovnim časom. Tako prihrani tudi na času.
 • Video učenje je pomembna učna metoda, ki je dinamična, njegova vsebina pa je zanimiva in zabavna. Video učenje je najpogosteje uporabljena in najbolj iskana oblika e-izobraževanja. 
 • Mobilno učenje pomeni svobodno izbiro učenja – zaposleni se lahko sam odloči, kdaj in kje se bo izobraževal. Mobilno učenje je v kombinaciji z video učenjem najbolj učinkovito

Za največji učinek je priporočljivo kombinirati več vrst e-izobraževanj, saj bodo le tako vsebine za uporabnike zanimive in si jih bodo lažje zapomnili. 

Kombiniramo lahko:
 • izobraževanje v živo v e-učilnici, 
 • razlage in naloge na webinarju, 
 • e-preizkuse znanja, 
 • oglede posnetkov in druge učne vsebine, za katere presodimo, da bodo motivirale zaposlene in jim dale znanje, ki ga potrebujejo za uspešno delo. 

Na trgu so različni portali za e-izobraževanje, ki so v veliko pomoč tistim, ki v podjetjih načrtujejo e-izobraževanja za zaposlene. 

Dobro moramo poznati vsebino ter razumeti portal, ki je namenjen e-izobraževanju, vedeti moramo, kaj si želimo z e-izobraževanjem zaposlenih doseči, prilagoditi pa je treba tudi informacijsko komunikacijsko tehnologijo, da bo uporaba portala za e-izobraževanje lažja in da bo izobraževalna izkušnja za zaposlene prijetna. 

Uporaba portala naj bo za zaposlene enostavna, pregledna, omogoča pa naj jim učinkovito personalizirano učno izkušnjo. Portal za e-izobraževanje naj vam olajša in izboljša proces e-izobraževanja v podjetju, zaposlenim pa omogoči stalen učni razvoj

Ne glede na vzroke za prehod s klasičnega izobraževanja na e-izobraževanje – naj bo to pandemija ali zmanjševanje stroškov – e-izobraževanje je prihodnost. Verjetno ne bo nikoli povsem izpodrinilo izobraževanja v živo, saj je socialna interakcija pomembna. A fizična prisotnost ni več pogoj. Tehnologija napreduje in išče vedno nove načine, kako se lahko ljudje srečujemo, komuniciramo in delamo.
 
Treba je samo izbrati najboljši način, da bodo uporabniki e-izobraževanj dobili tisto, kar želijo in potrebujejo. Če je ta korak uspešen, se bodo učinki pokazali tako na poslovnem področju, kot tudi na osebnem razvoju zaposlenih.