INTERVJUJI

Erika Kosmač, T - 2, d. o. o.

6.9.2023


Kadrovikom različnih slovenskih podjetij vsak mesec zastavimo nekaj vprašanj na temo kadrovanja. V mesecu septembru je nanje odgovorila Erika Kosmač iz Oddelka za upravljanje s človeškimi viri v podjetju T - 2, d. o. o. .

Najtrši oreh kadrovanja je… bodo izzivi, ki se nam obetajo na trgu delovne sile.Najbolj me veseli, ko pri svojem delu… lahko v polni meri izkoristim raznolikost, ki jo kadrovsko področje pokriva, saj mi to omogoča, da si širim obzorja in se nenehno soočam z novimi izzivi ter pridobivam dragocene izkušnje.


Prva beseda, ki mi pade na pamet, ko rečem kadrovanje je… nenehno učenje.


Na svojem področju bi se želel/a naučiti še… vse in še več. Predvsem pa, kako pomagati zaposlenim pri kariernem razvoju, da iz sebe izluščijo tisto najboljše.


Kadrovanje bo šlo v smer… skrbi za organizacijsko kulturo in opolnomočenju zaposlenih, da bodo svoje delo opravljali kar se da strokovno.


Literatura s področja kadrovanja, ki bi jo priporočil/a tudi drugim je… oz. niti ni literatura, temveč slediti trendom, ki se dogajajo na kadrovskem področju in udeležba na konferencah, ki ponujajo predstavitev dobrih praks znotraj drugih podjetij.


Najboljša poteza v kadrovanju, ki se je spomnim, je… biti iskren do zaposlenih, jim znati prisluhniti in biti na voljo, ko te potrebujejo.


Kadrovski trendi, ki me najbolj navdušujejo so… hibridnost dela in digitalizacija kadrovskih procesov.


Do zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih pripelje… ko so zaposleni slišani in ko je komunikacija v podjetju iskrena.


Najučinkovitejši način za reševanje konfliktov med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi je… posluh za obe plati in odprta komunikacija.


Pri selekcijskih razgovorih ni najpomembnejšega vprašanja… pomembno je kandidata spoznati in prepoznati njegove motivatorje.