INTERVJUJI

Andreja Ržek Murovec, Fluidmaster, d. o. o. 

4.7.2023


Kadrovikom različnih slovenskih podjetij vsak mesec zastavimo nekaj vprašanj na temo kadrovanja.V mesecu juliju je nanje odgovorila Andreja Ržek Murovec, Vodja kadrovske službe v podjetju Fluidmaster, d. o . o. .

Najtrši oreh kadrovanja je... Najti primerno osebo, ki se bo vklopila med sodelavce v oddelku in bila produktivna/učinkovita.

Najbolj me veseli, ko pri svojem delu… Vidim napredek, ki je rezultat vztrajnosti

Prva beseda, ki mi pade na pamet, ko rečem kadrovanje je… Infinity »neskončni proces«. 

Na svojem področju bi se želel/a naučiti še… Kadrovskih veščin za učinkovito delovanje v prihodnje (na področju HR digitalizacije, agilnosti).

Kadrovanje bo šlo v smer… Več sodelovanja in spreminjanja na vseh področjih – od oglaševanja, razgovorov, onboardinga in same zaposlitve (hitrejše, zahtevnejše/bolj odprte komunikacije, fluktuacije). Prvo sprejeti, da tako pač to je/to gre in poiskati najboljše možne rešitve v danem trenutku in v prihodnje. Ni časa za ukvarjanje s preteklostjo (kako je to bilo oz. bi moralo biti).

Literatura s področja kadrovanja, ki bi jo priporočil/a tudi drugim je… Ne ravno s področja kadrovanja - »Do less, get more«. Bistvo je, da se ne ukvarjamo z malenkostmi, ki nam jemljejo dragoceni čas in energijo. Izluščimo bistvo in delamo na tem, ohranimo fokus. Naše zavedanje, da zmoremo je pomembno in četudi mislimo odnehati, se pred tem vprašamo, zakaj smo sploh pričeli.

Najboljša poteza v kadrovanju, ki se je spomnim, je… Vpeljava mentorstva v podjetju - kako na pravi način vpeljati novozaposlenega v delovno okolje in na delovno mesto; učinkovita nasledstva; ključna je komunikacija na vseh nivojih in med generacijami v podjetju.

Kadrovski trendi, ki me najbolj navdušujejo so… Hibridno delo, z nasmehom na delo, spoštovanje in sodelovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Do zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih pripelje… Prvo zgled vodstva (vodij), spoštovanje med sodelavci, odlična komunikacija, možnost napredovanja, sodelovanje in razumevanje.

Najučinkovitejši način za reševanje konfliktov med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi je… Integriteta – naredimo, kar je prav (ena od vrednot v našem podjetju). Zame osebno na 1 . mestu, da smo spoštljivi, da poslušamo, slišimo in se nato pogovorimo – poiščemo rešitev.

Pri selekcijskih razgovorih je najpomembnejše vprašanje… To, da ga ni in ne velja za vse enako.
Je skupek prvega vtisa, stiska rok, energije na razgovoru. Moje vprašanje kandidatom, kjer je najpomembnejši odgovor pa je – kako se počutite sedaj, ko smo končali razgovor/pogovor? Pri nas imamo razgovor/pogovor – ta del mi je ključen.