BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Zaznati kulturno dinamiko v podjetju je kompleksno. Ali pa tudi ne?

2.6.2022


Pravočasno zaznavanje dogajanja in percepcije zaposlenih v podjetju je ključno za implementacijo ustreznih sprememb in preprečevanje odhajanja kadrov. Zadrževanje zaposlenih je v časih, ko težko najdemo nadomestilo zanje, še toliko bolj pomebno. Zaradi številnih sprememb, posledično obilice dela, nemalokrat pozabimo na enostavno, pa vendar tako pomembno vprašanje, ki ga moramo zastaviti našim sodelavcem: "Kako vam je všeč pri nas?"

Naštejmo nekaj primerov opisov klime v podjetju, ki jih navajajo zaposleni: 

  • Povezanost med zaposlenimi 

  • Dobri odnosi s sodelavci 

  • Omogočanje odprte komunikacije  

  • Preveč birokracije 

  • Slabo vodenje

Kako pa menite, da bi vaši zaposleni opisali vas kot delodajalca? 

Kultura, ki se izoblikuje v podjetju, je rezultat več dejavnikov, ki se neprestano spreminjajo. 

Gradnja povezanosti, dobrih odnosov, vzpodbudnega okolja, pozitivne naravnanosti… še zdaleč ni samoumevna. Trud, ki ga podjetja usmerjajo v zadovoljstvo zaposlenih je dolgotrajen proces, ki ga dobra podjetja gradijo takrat, ko je organizacijska kultura vzpodbudna in takrat, ko je zaznati slabše čase. 

Glede na hitre družbene spremembe, ki se dogajajo v zadnjem času; s spreminjanjem delovnika, razmišljanja, nazorov…, pridejo tudi neizogibne spremembe v delovnih okoljih. Kar seveda ni nič slabega. Dobro pa je, da jih zaznamo, preverimo in pravočasno ustrezno ragiramo in uvedemo spremembe, ki bodo prinesle zadovoljstvo zaposlenih ter posledično zvišale ugled naše blagovne znamke podjetja.
 
Če si zakrivamo oči in nanje odreagiramo prepozno, je lahko škoda za podjetje velika, porabili pa bomo tudi veliko več časa, da povrnemo stanje nazaj v sprejemljivo in spodbudno.

Kako lahko hitro in učinkovito preverimo, kje se nahajamo

Preverite motivacijo zaposlenih in učinkovitost vaših HR procesov z enostavno, mednarodno raziskavo HappyIndexAtWork, ki bo vašim zaposlenim vzela 5 minut časa, vi pa boste dobili rezultate, ki vam bodo dali uvid v zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in možnost za hitre izboljšave

Hkrati boste prejeli tudi certifikat, s katerim boste dobili potrditev o zadovoljstvu vaših zaposlenih z delovnim okoljem.


Grafični primer predstavitve odgovorov zaposlenih na vprašanje, kaj jim je v podjetju najbolj všeč; raziskava HappyIndexAtWork 

Se bojite, da bodo rezultati raziskave slabi? 

Ne bojte se rezultatov, dobri vas bodo spodbudili, malce slabši pa ravno tako

Pri dobrih je namreč vedno prostor za izboljšave, pri slabih pa odličen temelj za ukrepanje v pravo smer. Če o rezultatih zgolj ugibate oziroma o njih slišite sem in tja za vašim hrbtom, bodo ugibanja še večja, pomanjkljivosti pa ne boste uredili pravi čas. 

Ko boste imeli na voljo transparentne rezultate, boste lahko izoblikovali strategijo za izboljšanje in tako pripomogli k učinkovitejšem oblikovanju organizacijske kulture, hkrati pa pokazali zaposlenim, da vam je mar zanje. Vložek v zaposlene se vedno izplača, s transparentnimi rezultati in učinkovito reakcijo pa se vaš trud lahko hitro pozitivno obrestuje.