BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Zaposlitvena ponudba je pomembna

11.12.2020


Vsako podjetje vlaga v gradnjo korporativne blagovne znamke, vse več organizacij pa začenja aktivno upravljati in graditi tudi blagovno znamko delodajalca. Jedro blagovne znamke delodajalca je zaposlitvena ponudba (EVP), ki pozicionira delodajalca na trgu dela in vpliva na njegov ugled. Dobro opredeljena zaposlitvena ponudba odraža želje potencialnih kandidatov, prednosti za trenutne zaposlene in strateške prioritete podjetja.

Zaposlitvena ponudba je pomembna
Zaposlitvena ponudba (EVP) je jedro blagovne znamke delodajalca in pozicionira delodajalca na trgu dela ter predstavlja strateško usmeritev podjetja. Učinkovita zaposlitvena ponudba mora odražati zunanje zahteve, interno realnost ter strateške cilje podjetja, poleg tega pa se more razlikovati od konkurenčne ter izražati vrednote in načela podjetja. Pri pripravi zaposlitvene ponudbe se morate osredotočiti na ciljno skupino, kateri je zaposlitvena ponudba namenjena.

Zaposlitveno ponudbo bi lahko opredelili kot edinstven nabor ugodnosti in koristi, ki jih zaposleni dobi v zameno za njegove spretnosti, kompetence in izkušnje, s katerimi pripomore k boljšemu poslovanju podjetja.

Korporativni koncept in blagovna znamka delodajalca
Če se osredotočimo na korporativno blagovno znamko, je jedro le te ustrezna prodajna ponudba (izdelki, storitve) in dobra uporabniška izkušnja strank, da bi obdržali trenutne stranke in lažje pridobivali nove. Če tak koncept prenesemo na področje blagovne znamke delodajalca, je jedro le te ustrezna zaposlitvena ponudba ter dobra zaposlitvena izkušnja trenutnih in bivših zaposlenih, da bi lažje pridobivali nove zaposlene ter da bi trenutni zaposleni v podjetju ostali dlje časa in bili bolj zavzeti. Tako prodajna kot tudi zaposlitvena ponudba morata biti kredibilni in v skladu s strategijo podjetja ter morata opredeljevati pričakovanja podjetja/delodajalca in pričakovanja strank/(potencialnih) zaposlenih.

Ključni dejavniki pri pripravi učinkovite zaposlitvene ponudbe
Dobro opredeljena zaposlitvena ponudba odraža želje potencialnih kandidatov, prednosti za trenutne zaposlene in strateške prioritete podjetja. Za uspešno znamčenje delodajalca je pri pripravi strategije in učinkovite zaposlitvene ponudbe potreben raziskovalni pristop, ki temelji na dejanskih podatkih in ne na ugibanjih ali predvidevanjih. Da bi pritegnili pozornost pravih kandidatov, je potrebno raziskati tudi, kakšen je najbolj primeren način komunikacije in na katerih kanalih se ciljna skupina zadržuje.  

Prvi korak pri pripravi učinkovite zaposlitvene ponudbe je raziskava eksterne perspektive - kaj je pri menjavi delodajalca pomembno za potencialne kandidate, kako percepirajo podjetje kot delodajalca in kateri delodajalci so za njih privlačni. Cilj raziskave je identificirati relevantne dejavnike, ki so privlačni za posamezno ciljno skupino in možne načine za diferenciacijo.
 
Za zagotovitev ustreznosti in kredibilnosti zaposlitvene ponudbe je potrebno raziskati tudi interno perspektivo - s čim spodbujate zavzetost vaših zaposlenih, kako percepirajo vaše podjetje kot delodajalca, ali bi vas priporočili prijateljem, kakšna je kultura v vašem podjetju in kakšne so možnosti za napredek. Določite prednosti in slabosti za vaše zaposlene, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju razlik med trenutnim stanjem in vizijo prihodnosti. 

V pripravo zaposlitvene ponudbe pa je potrebno vključiti tudi vodstvo in zagotoviti, da je zaposlitvena ponudba v skladu z namenom, vrednotami in strategijo podjetja. Slika: Ključni dejavniki pri pripravi učinkovite zaposlitvene ponudbe
Vir: Interno gradivo podjetja Universum

Po izvedbi vseh raziskav je potreben pregled ključnih ugotovitev in določitev potencialnih vsebin za zaposlitveno ponudbo. Skupaj z vodilnimi in zaposlenimi se izbere prioritetna tematika, ki bo vodilo  pri znamčenju delodajalca, nato pa še 3 do 5 tematik, ki bodo definirale vašo zaposlitveno ponudbo. Vsako od teh tematik se ponazori s primeri, s katerimi boste svoje sporočilo potencialnim kandidatom prenesli na verodostojen način.


Slika: Ključne komponente zaposlitvene ponudbe
Vir: Interno gradivo podjetja Universum