E-IZOBRAŽEVANJE

Uvajanje novih zaposlenih s pomočjo e-učenja

2.3.2023


Uvajanje ali onboarding je proces pomoči novim zaposlenim v podjetjih z namenom, da se čim hitreje prilagodijo novemu delovnemu mestu, nalogam in organizacijski kulturi. Izgradnja strateškega procesa vključevanja novih zaposlenih izboljša zadrževanje zaposlenih po prvem letu in poveča njihovo uspešnost. Ustvarjanje toka procesa vključevanja ne le pravilno predstavi vašim novim zaposlenim kulturo podjetja, njihove odgovornosti in njihove sodelavce, ampak tudi pomaga novim zaposlenim, da se počutijo dobrodošli v podjetju. Pomembno, da naredite načrt vključevanja zaposlenih v delovni proces. Pogledali si bomo štiri faze uvajanja zaposlenih s pomočjo portala za e-učenje, ki vam lahko močno olajša uvajalni proces.

Uvajanje delimo na 4 faze:

1. faza: Pred-uvajanje

Med prvo fazo, ki se dejansko zgodi pred samim uvajanjem, gre zaposleni lahko skozi kontrolni seznam stvari, ki ga seznanijo z njegovo vlogo v podjetju. V portalu za e-učenje z dobrim LMS sistemom lahko enostavno pripravite seznam pomembnih zadev za novega zaposlenega, kot so pregled podjetja, priročnik za zaposlene, politika skladnosti, informacije o javljanju odsotnosti, navodila glede oblačenja ali seznam virov, ki bodo zaposlenemu pomagali, da se bo lažje vključil v delo v podjetju.

Ta faza je pomembna iz več razlogov: zaposlenim omogoča, da se seznanijo z okoljem, v katerega prihajajo, preden začnejo z delom. Vam pa omogoča, da ustvarite odličen prvi vtis in vam hkrati daje priložnost, da ugotovite, kako želite komunicirati drug z drugim.

2. faza: Uvajanje in sprejemanje novih zaposlenih

Druga faza vključevanja zaposlenih je čas, ko novi zaposleni prvič pridejo v vašo organizacijo. V tem obdobju boste morali zaposlene predstaviti višjemu vodstvu, drugim ključnim ljudem v podjetju in njihovim novim sodelavcem. Med to fazo boste ljudem pomagali pri prehodu v njihove nove vloge s podporo sodelavcev, ki bodo odgovorili na vsa njihova vprašanja. Cilj je, da nove zaposlene seznanite s kulturo vašega podjetja, razvojnimi načrti in politiko, vključno z vsemi načini, na katere se lahko vključijo v novo okolje in prispevajo k boljšemu delu.

Čeprav je to razmeroma kratko obdobje, se boste tudi tukaj želeli prepričati, da so vsa pričakovanja glede medčloveških odnosov med zaposlenimi in vodstvom jasna.

3. faza: Usposabljanje

Usposabljanje zaposlenih je nedvomno najpomembnejši korak v procesu vključevanja. V tretji fazi delodajalci dajo novim zaposlenim jasno sliko o tem, kaj naj pričakujejo od tega delovnega mesta, hkrati pa opišejo, kaj lahko pričakujejo od podjetja. Fazo usposabljanja lahko izvedete s pomočjo LMS-ja, kjer novim zaposlenim zgradite učni načrt z vsemi izobraževanji, ki jim bodo pomagala pri njihovem delu. Ob koncu pa lahko njihovo novo znanje preverite s pomočjo testov.

Zaposleni lahko znotraj portala za e-učenje tudi postavljajo vprašanja, komunikacija pa tako poteka na enem mestu in je sledljiva. Spodbujanje kulture zavzetosti zaposlenih v zgodnjih fazah je tudi odličen način, da svojim novim zaposlenim že v prvem tednu pokažete, da je vaše delovno okolje pozitivno, moderno in prijetno.

4. faza: Prehod v novo vlogo

Nove zaposlene je treba počasi vključiti v ekipo in pisarniško kulturo. V četrti fazi bodo zaposleni prešli iz individualnih sodelavcev z omejeno odgovornostjo v polnopravne člane ekipe.

Prehodno obdobje je izjemno pomembno za novo zaposlitev Nekaj časa traja, da se novi zaposleni privadijo na novo okolje in nove odgovornosti.

Učinkoviti vodje bodo novim zaposlenim omogočili dovolj časa, da se prilagodijo delovnemu okolju, se seznanijo z vsemi politikami in postopki podjetja ter se pripravijo na prvi projekt.

Ali bi želeli preizkusiti LMS portal, enostavno ustvarjati lastne vsebine in programe za vaše zaposlene ter narediti korak več k uspešnejšemu uvajanju novih zaposlenih?

Za več informacij in rezervacijo demo predstavitve kliknite TUKAJ.