BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Strategija znamke delodajalca

25.2.2021


Gradnja znamke delodajalca

Znamka delodajalca predstavlja: zaposlene v podjetju, pomembne vrednote, odnos do ljudi, skrb za okolje, skrb za razvoj zaposlenih, ipd. Lahko bi rekli, da gre pri znamčenju delodajalca za proces oblikovanja dobre uporabniške izkušnje in učinkovite komunikacije z uporabniki. Uporabniki pa so v tem primeru potencialni kandidati in zaposleni v podjetju. Zato je pri oblikovanju močne znamke delodajalca nujno potrebno sodelovanje HR in marketing oddelka. 

Ključno vlogo pa ima tudi vodstvo, ki mora razumeti potrebo po konkurenčnosti v boju za talente in upoštevati nasvete ter priporočila svojih zaposlenih. Vodstvo je tisto, ki lahko prepozna in omogoči ustrezne pogoje, v katerih se bodo zaposleni dobro počutili. In podjetja s takšnim vodstvom imajo usposobljene, zavzete zaposlene, ki v podjetju ostanejo dlje časa. 

Zavedati se pa moramo, da znamko delodajalca soustvarjajo vsi zaposleni v podjetju ter, da ima smisel, če jo nekdo ceni, spoštuje, priporoča in jo ima rad.

10 nasvetov pri gradnji znamke delodajalca

Vir: MojeDelo.com

Poslovni načrt preoblikujte v načrt kadrovskih potreb

Eden prvih korakov pri pripravi strategije znamke delodajalca je razumevanje dolgoročnih kadrovskih potreb v podjetju. Identificiramo jih na podlagi dolgoročnih poslovnih ciljev, saj so ravno zaposleni tisti, ki bodo podjetju omogočili dosego le-teh. 

Identificirajte svoje trenutne in bodoče zaposlitvene potrebe ter odkritje ali imate potreben kader že v podjetju ali boste morali zaposliti nove ljudi. 

Primer preoblikovanja poslovnih ciljev v načrt kadrovskih potreb
Vir: MojeDelo.com & Universum


Analiza konkurence

Pred določitvijo ciljev in kazalnikov uspeha priporočamo primerjalno analizo z vašimi glavnimi konkurenti.
Analizirajte in primerjajte vaše zaposlitvene ponube, vizualno podobo, karierne spletne strani, zaposlitvene oglase in predstavitev na kariernih portalih, aktivnosti na različnih družbenih omrežjih in ocene na različnih spletnih straneh (ChooseMyCompany, Glassdoor ipd). 

Cilji in KPI-ji 

Da bi lahko natančno spremljali svojo uspešnost, je potrebna opredelitev ciljev in ključnih kazalnikov uspeha (KPI). KPI služijo za merjenje uspešnosti znamčenja delodajalca v celoti ali samo posameznega dela, pri čemer morajo biti povezani z različnimi cilji podjetja. Cilje pri gradnji znamke delodajalca smo razdelili v 4 glavne sklope:

 • Prioritete organizacije: združitev dveh znamk, decentralizacija, globalna širitev, izpostavitev vrednot ipd. 

 • Ključni HR cilji: privlačnost, kvaliteta zaposlovanja, zadovoljstvo zaposlenih, stroški zaposlovanja ipd. 

 • Marketinški cilji – zaposlovanje:  doseg, ciljno oglaševanje, podoba znamke delodajalca ipd. 

 • Marketinški cilji – komunikacija:  predstavitev na zaposlitvenih portalih, aktivnosti na družbenih omrežjih, sodelovanje s šolami in fakultetami ipd.

Določitev ciljnih skupin

Da bi pri gradnji znamke delodajalca dosegli prave rezultate, moramo začeti na začetku: pri ciljnih skupinah. Gre za skupine posameznikov, ki imajo ustrezne izkušnje in kompetence, da bodo lahko pomagali pri dosegi poslovnih ciljev ter se bodo poistovetili s kulturo podjetja.

Različne ciljne skupine imajo različne potrebe in preference. V dobi personalizacije se pričakuje, da vsaki ciljni skupini posvetite posebno pozornost. Zato dobro raziščite, kakšni so interesi potencialnih kandidatov, na katerih komunikacijskih kanalih se zadržujejo, kje pridobivajo informacije o delodajalcih ter kaj je za njih pomembno pri iskanju nove zaposlitve oz. na njihovi karierni poti.

Začnite s segmentacijo potencialnih kandidatov glede na vaše dolgoročne poslovne cilje in prioritete ter določite primarne in sekundarne ciljne skupine, nato pa za vsako od vaših ciljnih skupin predstavite persono.

Persone

Persona je predstavitev izmišljenega, idealnega kandidata, ki vključuje naslednje podatke:
 • Ozadje / Demografija (Starost, izobrazba, področje študija, prebivališče, ipd.)
 • Trenutna zaposlitev / izkušnje
 • Kompetence
 • Karierni cilji
 • Osebnostne lastnosti (cilji, hobiji, interesi, priljubljene znamke, ipd.)
 • Komunikacijski kanali (priljubljene spletne strani in družbena omrežja)
 • Izzivi (frustracije, razlogi za menjavo zaposlitve, tegobe, ipd.)

Torej, ideja persone je, da ustvarite izmišljeno osebo (popolnega kanididata), ki ga boste imeli v misih pri pripravi komunikacijske strategije. S pripravo podrobne definicije persone bo komunikacija (vključno s tonom komunikacije, izbiro komunikacijskih kanalov, ipd) bistveno bolj enostavna. 

Čeprav je priprava person zasnovana na fikciji, je pomembno, da čim bolj podrobno definiramo, kdo je naš idealen kandidat, da vsem vpletenim pri gradnji znamke delodajalca predstavimo vizijo idealnega kandidata. Persone pripravite v sodelovanju kadrovske službe in marketinga ali pa izvedite fokusne skupine z vašimi trenutnimi zaposlenimi, ki ustrezajo ciljni skupini.