BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Spremembe na trgu dela, priložnost za krepitev blagovne znamke delodajalca

1.8.2022


Zaradi nizke stopnje brezposelnosti, spremenjenih pričakovanj zaposlenih, ki jih je prineslo obdobje Covida in posledično novih priložnosti gradnje kariernih poti, se veliko zaposlenih odloča za menjavo delovnih okolij. Kaj je tisto, kar jih k temu spodbudi in kako na privabljanje zaposlenih vpliva moč blagovne znamke, ki jo ima podjetje?

Številke kažejo, da je stopnja brezposelnosti rekordno nizka, seznam, na katerem je še pred kratkim bilo nekaj deficitarnih poklicev je vsak dan daljši, podjetja se trudijo najti kadre na vse možne načine. Enim uspeva bolje, drugim slabše. 

V takšni situaciji, ko kadre skušamo ujeti predvsem med tistimi, ki so zaposleni že nekje drugje, najverjetneje pri naši konkurenci, se je vredno vprašati, zakaj privabljanje ustrezno kvalificiranih zaposlenih drugim morda uspeva bolje kot nam oziroma kaj smo naredili prav, da jih nam bolje kot njim. 

Raziskava, ki jo je v začetku leta 2022 opravilo podjetje Universum in Emerging market institute, je pokazala, da se podjetja srečujejo z:

 • velikim mankom različnih vrst kadrov
 • spremenjenim načinom dojemanja delovnega procesa s strani zaposlenih (lokacija, način dela, pričakovanja do delodajalca), 
 • vse večjim nezadovoljstvom zaposlenih s trenutno zaposlitvijo
Vse te spremembe bodo imele velik vpliv na kulturo podjetij, blagovno znamko delodajalca, zaposlovanje in zadrževanje kadrov. 

Zaposleni kot središče pozornosti

Zaradi množičnih odpuščanj delavcev v času pandemije, se je zelo spremenila percepcija zvestobe zaposlenega, ki je eno izmed ključnih meril za pridobivanje in zadrževanje zaposlenih. 
Številni zaposleni, ki so dolga leta zvesto delali za podjetja, so se počutili ob odpuščanjih izdani, saj se je izkazalo, da v odnosu med zaposlenim in podjetjem ne gre za kakovosten odnos, ampak predvsem odnos z vidika zagotavljanja dobička. To pa pomeni, da bo pripadnost in predanost zaposlenih težko pridobiti nazaj.  
V tem trenutku je pomembno, da se delodajalci popolnoma osredotočijo na izkušnjo zaposlenih, tako prepoznajo njihove potrebe, želje, interese in ustrezno reagirajo pri zagotavljanju dobrega počutja na delovnem mestu.
 
Dejavniki, ki jih zaposleni izražajo kot najpomembnejše pri opravljanju dela in so posledično najpomembnejše pri zadrževanju kadrov so: 

 • dobro razmerje med delom in prostim časom, 
 • prilagodljiv delovni čas in 
 • možnost izobraževanja in osebna rast. 
Ustrezen kader bomo privabili, če bomo ponudili: 
 
 • pravo kombinacijo plačila,
 • prijetno delovno okolje
 • možnost usposabljanja in 
 • možnost dobrega razmerja med delom in prostim časom
Visoko zaželeni kandidati lahko hitro najdejo delodajalca, ki ustrezno kombinacijo omogočajo.  

Delo od doma, želja vseh? 

Možnosti za delo od doma so od podjetja do podjetja različna. Omogočanje dela na daljavo, je v osnovi seveda odvisno od tipa delovnega mesta, saj določenih del ni možno opravljati drugače kot s fizično prisotnostjo. Kot se je v času pandemije oziroma najstrožjih omejitev pokazalo, je možno precej delovnih mest prilagoditi tudi delu na daljavo, kar zdajšnjem obdobju prinaša precejšen izziv za mnoga podjetja. 

Pojavlja se namreč vprašanje, ali takšno delo obdržati ter v kakšni meri ga izvajati.

Želje zaposlenih glede dela na daljavo so namreč različne, na afiniteto do dela na daljavo pa vpliva: 

 • lokacija bivališča,
 • spol, 
 • tip dela in 
 • starost.  
Ko se podjetje odloča za takšno obliko dela, mora opredeliti načine mejenja uspešnosti treh ključnih področjij, na katere delo da daljavo najbolj vpliva:
 
 • Produktivnost: V kolikšni meri bo hibridno delo vplivalo na produktivnost zaposlenih in kakšna oblika prinaša najboljše rezultate? Bo izbrana rešitev uravnotežila potrebe po produktivnosti in želje zaposlenih? 

 • Kadrovanje: Ali bo hibridno delo privabilo kandidate? Kakšna mera prilagodljivosti bo ustrezala potrebam zaposlenih? 

 • Kultura: Kako bo podjetje navzven pokazalo svojo identiteto in vrednote, če se ta proces običajno zgodi pri interakciji v živo?

Kot trenutno kaže, se bodo kadrovski procesi bistveno spremenili, pri čemer se bo izkušnja zaposlenega gradila na pridobivanju in merjenju mnenj zaposlenih. Uspešneje bodo kadre privabljala tista podjetja, ki bodo fleksibilna in pripravljena prisluhniti željam, jih ustrezno skomunicirati ter realizirati.
 
Ustrezna mera fleksibilnosti in zadovoljstva zaposlenih pa bo vplivala na zadrževanje in zvestobo kadra v podjetjih.