BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Oblikovanje podobe delodajalca: Pomen učenja in razvoja

9.8.2023


Sodobne organizacije razumejo, da je učenje in razvoj ključen za gradnjo močne podobe delodajalca. Bolj zadovoljni so zaposleni, večje so možnosti za dolgoročni uspeh organizacije. Učenje ima tudi poslovno vlogo, saj ustvarja usposabljanja, ki pomagajo doseči poslovne cilje.

Z vzpostavljanjem delovnega okolja, kjer se poudarja učenje, organizacije razvijajo podobo delodajalca, kot kraja znanja in radovednosti. Če pa učenje in razvoj nista podprta, zaposleni čutijo stagnacijo, kar lahko privede do visoke fluktuacije znotraj organizacije.

Zaposleni iščejo večjo izpolnitev in se osredotočajo na RAZLOG, zakaj delajo, namesto na TO, kako delajo. Možnosti učenja in razvoja so del tega "zakaj", saj pomagajo organizacijam izstopati iz množice.

Močno usposabljanje, razvoj in dostop do programov rasti so ključni za zadovoljstvo zaposlenih. Če imajo organizacije inovativno, izzivalno in navdušujočo strategijo učenja in razvoja, bodo privabile vrhunski talent in si zagotovile dolgoročen uspeh.

Človeški vidik učenje in razvoj krepi vašo podobo delodajalca

Karierni razvoj je eden izmed ključnih razlogov za visoko fluktuacijo, saj 94% zaposlenih pravi, da bi ostali dlje, če bi podjetje bolj vlagalo v njihovo kariero. Zgolj sprejemanje tehnologije za trajnostno učenje in razvoj ni dovolj. Ponujanje programov, ki niso prilagojeni načrtom rasti zaposlenih, ne bo uspešno.

Učinkovit pristop je izvajanje periodičnih anket, kjer sprašujete zaposlene, o čem bi želeli izvedeti več. Njihove odgovore in povratne informacije uporabite za oblikovanje prilagojenega učenja in razvojnega programa.

Pomemben je tudi človeški vidik učenja, saj se zaposleni raje odločajo za podjetja, s katerimi se poistovetijo. Za to je ključna vloga managerjev oddelkov učenja in razvoja in ustrezno priznavanje pomembnosti te funkcije znotraj podjetja.

Razumevanje namena učenja in razvoja

Učenje in razvoj je izjemno orodje za izboljšanje delovne kulture, zapolnjevanju vrzeli v znanju in veščinah ter povečanje zavzetosti in zadržanja zaposlenih. Hkrati pa je ključno za povečanje donosnosti naložbe (ROI) in dobička. Zdaj, bolj kot kdajkoli prej, moramo razumeti, da ima učenje in razvoj dvojni namen: osredotočenost na zaposlene in poslovanje.

Osnovna odgovornost učenja in razvoja je upravljanje rasti in razvoja ljudi, ter hkrati podpora dodatnim poslovnim prednostim. Strateška vloga učenja in razvoja zajema 5 ključnih področij:

Pritegniti in zadržati talente: S pomočjo učenja in razvoja organizacije ustvarjajo privlačno delovno okolje, ki privablja visoko kvalificirane in motivirane posameznike. Zaposleni se zavedajo, da imajo možnost rasti in razvijanja svojih sposobnosti, kar jih spodbuja k dolgoročnemu sodelovanju z organizacijo.

Motivirati in vključiti zaposlene: Učenje in razvojni programi ponujajo priložnosti za osebno in poklicno rast zaposlenih, kar jih motivira in spodbuja k aktivnemu sodelovanju pri delu. Vključevanje zaposlenih v izobraževalne in razvojne dejavnosti prispeva k občutku pripadnosti in pomembnosti posameznika v organizaciji.

Graditi delodajalsko znamko: Skrbno načrtovanje in izvajanje učenja in razvoja krepi ugled organizacije kot odličnega delodajalca. Pozitivna izkušnja s programi učenja in razvojav se širi med obstoječimi in potencialnimi zaposlenimi, kar pomaga pri privabljanju najboljših talentov na trg dela.

Ustvarjati kulturo z vrednotami: Aktivnosti učenja in razvoja omogočajo vključevanje vrednot organizacije v vsakodnevno delo zaposlenih. S tem se krepi delovna kultura, ki temelji na skupnih vrednotah in ciljih ter spodbuja pozitivno delovno okolje.

Razvijati sposobnosti ljudi: Programi učenja in razvoja omogočajo razvoj ključnih veščin in kompetenc zaposlenih, ki so ključne za doseganje organizacijskih ciljev. S tem organizacija izboljšuje svojo uspešnost, konkurenčnost in inovativnost ter ostaja prilagodljiva v spreminjajočem se poslovnem okolju.

Izboljšanje poslovne produktivnosti je nekoč veljalo za edini namen ponujanja možnosti učenja zaposlenim. Danes ima učenje pomembno vlogo pri zadrževanju zaposlenih, saj le ti ostajajo v podjetju, če podjetje prispeva k njihovi osebni in poklicni rasti.

Notranja mobilnost in razvoj kariere tako organizacijam kot posameznikom omogočata prilagodljivost. Omogočanje smiselnih razvojnih priložnosti širi skupne veščine delovne sile in na koncu pomaga organizacijam izkoristiti priložnosti in uspeti.

Da imajo dejavnosti »učenja in razvoja« vpliv, morajo biti usklajene z dolgoročnimi in kratkoročnimi poslovnimi cilji in morajo biti ključna tema kadrovskih oddelkov. Učenje in razvoj igrajo pomembno vlogo pri zaposlovanju, upravljanju s performansami, uvajanju novih zaposlenih, izkušnji zaposlenih in seveda pri oblikovanju podobe delodajalca. Prej ko spoznate pomembnost osebnega in poklicnega razvoja znotraj organizacije, večje so možnosti za oblikovanje delovne sile z zavzetimi in zadržanimi zaposlenimi.

Gradnja uspešnega okvira učenja in razvoja se začne od znotraj. Programi, ki podpirajo neformalno učenje, kot so mentorstvo in coaching, so prav tako pomembni na delovnem mestu (opazovanje vodstva, digitalno učenje in akcijsko učenje). Pozabite na popolnost in si prizadevajte napredek pri vključevanju programov učenja in razvoja v podobo delodajalca, da bodo podjetje in delovna sila naravno rasla in se razvijala.

Povzeto po: https://www.linkedin.com/pulse/learning-development-ld-context-employer-branding-ghiciuc-phd/