BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Nasveti za pripravo zaposlitvene ponudbe

11.12.2020


Priprava ustrezne zaposlitvene ponudbe je ključnega pomena za zaposlovanje in zadrževanje trenutnih zaposlenih ter pripomore k uspehu blagovne znamke delodajalca in pozitivnemu ugledu na trgu dela. Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo v pomoč pri pripravi ustrezne zaposlitvene ponudbe.

Priprava zaposlitvene ponudbe
V podjetju Universum zagovarjajo stališče, da je uspeh vsake blagovne znamke odvisen od »ponudbe« - ključnih prednostih za stranke, potrošnike, uporabnike. Tako je torej tudi uspeh blagovne znamke delodajalca odvisen od zaposlitvene ponudbe in marketinških aktivnosti, s katerimi zaposlitveno ponudbo predstavimo potencialnim kandidatom. 

Pri pripravi zaposlitvene ponudbe je potrebno upoštevati 3 vidike – strateški koncept podjetja, eksterno dojemanje blagovne znamke delodajalca in interno dojemanje blagovne znamke delodajalca.

Če želite z zaposlitveno ponudbo pritegniti prave kandidate, mora le ta biti:
  • Iskrena: predstavljati mora to, za kar se vaše podjetje zavzema in kar lahko res ponudi;
  • Privlačna: vsebovati mora dejavnike, ki so pomembni za izbrano ciljno skupino;
  • Kredibilna: zaposlitvena ponudba mora zagotavljati verodostojnost vaše blagovne znamke delodajalca in v kandidatih mora vzbuditi zaupanje;
  • Edinstvena: razlikovati se mora od konkurenčne zaposlitvene ponudbe.

4 koraki do ustrezne zaposlitvene ponudbe 

1. Določimo vse dejavnike, ki odražajo strateške prioritete podjetja X.2. Na podlagi eksterne raziskave izberemo tiste, ki so za potencialne kandidate privlačni.3. Na podlagi interne raziskave izberemo tiste, ki se trenutnim zaposlenim zdijo kredibilni. 4. Na koncu izberemo še tiste, ki jih zaposlitvena ponudba konkurenčnih podjetij ne vključuje. 

 

Zavedati se pa moramo, da ena zaposlitvena ponudba ne ustreza vsem, zato jo je potrebno prilagoditi glede na posamezne ciljne skupine in regije oziroma države.

Prilagajanje in lokalizacija zaposlitvene ponudbe
Poglejmo koncept blagovne znamke v splošnem in prodajno ponudbo. Ne glede na izdelek ali storitev, ki ga neko podjetje ponuja, se njegova prodajna ponudba prilagaja različnim ciljnim skupinam. Prodajna ponudba, ki vključuje samo ženske izdelke ali storitve, primarno ni namenjena moški ciljni skupini. Prodajna ponudba trgovine, ki ima poslovalnico samo v Murski Soboti, je primarno namenjena prebivalcem Pomurske regije in ne ciljnim skupinam s področja ostalih slovenskih regij. Prodajna ponudba turistične agencije, ki organizira maturantske izlete, je primarno namenjena srednješolcem in ni privlačna za starejše ciljne skupine. 
Enako velja tudi pri pripravi zaposlitvene ponudbe. Če želimo pritegniti prave kandidate, moramo zaposlitveno ponudbo prilagoditi različnim ciljnim skupinam glede na spol, starost, regijo, izobrazbo, delovno mesto, panogo ipd. 

Določitev ciljnih skupin
Na podlagi strateških ciljev podjetja določimo profile kandidatov, ki jih potrebujemo sedaj in v prihodnje. Te profile kandidatov pa nato razdelimo v več ciljnih skupin glede na različne dejavnike (spol, starost, regijo, izobrazbo...). 

Raziskava
Za vsako opredeljeno ciljno skupino je potrebno raziskati, kaj je za njih pomembno pri menjavi delodajalca, kakšni so njihovi karierni cilji in na katerih komunikacijskih kanalih pridobivajo informacije o delodajalcih. 

Priprava zaposlitvene ponudbe
Naslednji korak je priprava zaposlitvene ponudbe za vsako ciljno skupino, ki bo vsebovala dejavnike, ki so za potencialne kandidate res privlačni. Pri tem je potrebno paziti, da so vsi dejavniki tudi kredibilni, v skladu z strateškimi cilji podjetja in da se vaša zaposlitvena ponudba razlikuje od konkurenčne. 

Komunikacija 
Po uspešni pripravi zaposlitvene ponudbe za vsako ciljno skupino lahko začnete s komunikacijo na ustreznih komunikacijskih kanalih in pridobite pozornost potencialnih kandidatov ter posledično izboljšate kakovost prijav na razpisana delovna mesta in pozitivno vplivate na ugled vašega podjetja kot delodajalca.