BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Kakšne KPI-je izbrati, da boste izmerili moč vaše blagovne znamke delodajalca?

11.4.2022


Podjetje, v katerem vodimo kadre, vidimo skozi drugačne oči kot naši zaposleni in zunanja javnost, zato je dobro, da si pri našem delu čim večkrat nastavimo ogledalo. Naša vsakdanja prizadevanja za boljšo organiziranost, spremembe, ki se dogajajo na dnevni bazi, količina dela… nas posrkajo v vsakdanjik, s tem pa zameglijo oziroma odvrnejo pozornost od realnega pogleda na znamčenje našega podjetja.

Zato je pomembno, da pri gradnji blagovne znamke delodajalca:     

 • ne izhajamo iz lastnih prepričanj,
 • ne delamo po občutku,
 • si zastavimo realne, merljive cilje,
 • izberemo ključne kazalnike uspeha (KPI-je),
 • spremljamo rezultate,
 • prilagajamo cilje glede na spremembe v podjetju.

Tako boste dosegli, da boste vedno vedeli, kje se nahajate in kaj lahko izboljšate.  


Ključni kazalniki uspeha (KPI-ji) morajo biti povezani z različnimi cilji podjetja. Cilje pri gradnji znamke delodajalca smo razdelili v 4 glavne sklope:


 • Prioritete organizacije: združitev dveh znamk, decentralizacija, globalna širitev, izpostavitev vrednot ipd. 

 • Ključni HR cilji: privlačnost, kvaliteta zaposlovanja, zadovoljstvo zaposlenih, stroški zaposlovanja ipd. 

 • Marketinški cilji – zaposlovanje:  doseg, ciljno oglaševanje, podoba znamke delodajalca ipd. 

 • Marketinški cilji – komunikacija:  predstavitev na zaposlitvenih portalih, aktivnosti na družbenih omrežjih, sodelovanje s šolami in fakultetami ipd.Da boste lažje načrtovali aktivnosti in sledili ciljem si jih razdelite na:

 •  kratkoročne in
 • dolgoročne.


Pomembno je, da ne obupate tudi, če kazalci po določenem času, ki ste si ga zadali, ne kažejo tako optimistično kot ste si zamislili. Takrat ponovno poglejte okoliščine in dejstva, ki so mogoče vplivala na takšen rezultat, razmislite, kako se jim lahko prilagodite oziroma kakšne spremembe bi bilo vredno vpeljati, da boste dosegli željene rezultate.

Velikokrat oziroma skoraj vedno namreč na naše cilje vplivajo okoliščine, ki jih nismo mogli načrtovati in se zgodijo zaradi vseh sprememb, ki se zgodijo v in izven podjetja.

Včasih je dobro stopiti dva koraka nazaj zato, da se potem hitreje premakneš nekaj korakov naprej, izboljšaš procese, ki bodo prinašali dobre rezultate v prihodnje.

Da bo cilj dosežen hitreje in lažje, je strategijo nujno potrebno deliti s sodelavci. Več glav namreč več ve. Tako bodo različne ideje prinesle hitrejše učinke, predvsem pa bodo vsi delali v isti smeri, saj se bodo počutili vključeni pri doseganju cilja.  


Pri zastavljanju ciljev upoštevajte, da si boste zadali: 

 • takšne, ki vam bodo dolgoročno olajševali delo in vam pomagali pri vzpostavljanju delovnega procesa, ki si ga želite, 
 • vplivali na pozitiven odnos do dela in organizacije vaših zaposlenih in 
 • jih bo možno korigirati in spreminjati v skladu s spremembami.


Takšno delo bo seveda povezano s stroški (z vidika časa in denarja), dolgoročno pa bo prinašalo znižanje le teh. Kljub temu, da je stroškovni vidik vedno prioriteta, pa je v začetni fazi pomembno, da poskusite preusmeriti fokus s stroškov na dodano vrednost (kakovost najema, vključenost, uspešnost). Z doseganjem zastavljenih ciljev bodo stroški nižji, saj boste potrebovali manj napora zato, da boste pritegnili nove sodelavce in zadržali zadovoljne že obstoječe.

Priporočljivo je, da se poleg svojih ožjih sodelavcev vključi tudi ostale zaposlene, saj so oni tisti, ki vam bodo dali najboljši vpogled k percepciji blagovne znamke vašega podjetja, hkrati pa se bodo zaposleni počutili kot tisti, ki imajo možnost izraziti mnenje in spodbuditi k spremembam.  

Idealna testna skupina, od katere se lahko veliko naučite, so tudi zaposleni, ki pri vas še niso dolgo, saj vam lahko povedo razliko med pričakovanji in realno izkušnjo z vašo blagovno znamko dalodajalca.

Pri postavljanju kazalcev, ki merijo vašo uspešnost bo najbolje, da se vživite v razmišljanje kot podatkovni znanstvenik, brskajte za podatkih, vključite ostale, analizirajte in zgradite poslovni primer, ki bo predstavljal pravo naložbo v vaše prihodnje delo.