BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Kako meriti svojo vrednost delodajalca (EVP)?

5.3.2024


Prva točka merjenja EVP je razumevanje odločitev kandidatov. To vključuje razumevanje, zakaj se ljudje odločajo za vaše podjetje ali zakaj se odločijo proti njemu. S tem pridobite vpogled v privlačnost vaše organizacije za potencialne zaposlene.

Pridobivanje talentov: Ključni kazalniki uspeha

Obrat novozaposlenih

Obrat novozaposlenih je ključni kazalnik, ki odraža, kako uspešno podjetje zadržuje nove zaposlene. Visok obrat lahko nakazuje na težave v uvajanju novozaposlenih ali neujemanje med pričakovanji kandidatov in dejanskim delovnim okoljem.

Stopnja priporočil

Priporočila prek obstoječih zaposlenih so pomemben vir talentov. Sledenje, koliko ljudi je bilo priporočenih v podjetje s strani zaposlenih, daje vpogled v moč socialnih vezi in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji.

Čas zaposlitevenega procesa

Hitrost zaposlitvenega procesa je ključna za ustvarjanje pozitivne izkušnje kandidata. Dolgotrajni postopki lahko zmanjšajo privlačnost delodajalca. Spremljanje časa za zaposlitev pomaga izboljšati učinkovitost rekrutiranja.


Talenti in učenje: Gradnja organizacijske vrednosti


Napredovanja znotraj podjetja

Notranja mobilnost zajema premike v karieri, napredovanja ter rotacije zaposlenih znotraj organizacije. Visoka stopnja notranje mobilnosti kaže na učinkovit razvoj zaposlenih in možnosti za karierni napredek.

Zapolnjevanje vodstvenih položajev z internimi kandidati

Uspešno nasledstvo se kaže v zasedanju vodstvenih položajev z internimi kandidati. To ne le krepi organizacijsko kulturo, temveč tudi kaže na uspešen razvoj vodstvenega kadra znotraj podjetja. Interno zapolnjevanje vodstvenih mest prispeva k dolgoročni stabilnosti in rasti podjetja.

Razumevanje odhodov in izboljšanje

Sledenje stopnji odliva talentov je ključno za razumevanje, kam odhajajo zaposleni, ko zapustijo podjetje. Analiza vzrokov za odhod ponuja vpogled v morebitne pomanjkljivosti v organizaciji, omogoča izboljšave ter prispeva k zadrževanju ključnih kadrov.

Povečanje uspešnosti ali produktivnosti

Merjenje povečanja uspešnosti ali produktivnosti je neposredno povezano s pridobivanjem in razvojem talenta. Spremljanje teh parametrov omogoča oceno učinkovitosti programov usposabljanj in razvoja ter vpliva na poslovne rezultate.

Stopnja dokončanja usposabljanj

Stopnja dokončanja usposabljanj ali udeležba na usposabljanjih odraža angažiranost zaposlenih v procesu učenja. Visoka udeležba kaže na pozitiven odnos do razvoja kompetenc ter izboljšuje delovne rezultate in inovativnost.


Dobro počutje in angažiranost v organizaciji


Sposobnost organizacije za motivacijo zaposlenih

Izvajanje rednih raziskav angažiranosti ali anket o organizacijski kulturi omogoča podjetjem, da pridobijo vpogled v zadovoljstvo zaposlenih. Pomembno je, da vprašanja uskladite z osrednjimi kulturnimi stebri organizacije, saj tako dobite natančnejše povratne informacije.

Kazalnik dobrega počutja ali težav v delovnem okolju

Stopnje odsotnosti odražajo, kako pogosto in za kakšne razloge zaposleni manjkajo s svojega delovnega mesta. Visoke stopnje odsotnosti lahko kažejo na nezadovoljstvo, preobremenjenost ali druge težave v delovnem okolju.

Stopnje odhoda in zadrževanje talentov

Poglobljeno razumevanje, kam odhajajo zaposleni, ko zapustijo podjetje, omogoča vpogled v dejavnike odhoda. To lahko vodi k izboljšavam v delovnem okolju ali razvoju programov zadrževanja.

Spodbujanje pozitivnega vedenja

Programi priznanja zaposlenim omogočajo, da se počutijo cenjene in nagrajene za svoje prispevke. Merjenje angažiranosti v teh programih lahko pomaga oceniti njihovo učinkovitost in prepoznati področja, ki jih je treba izboljšati.

Poglabljanje v razloge za odhode in ostanke

Izvedba analize čustev iz intervjujev z odhajajočimi ali ostajajočimi zaposlenimi lahko prinese dragocene vpoglede v njihove izkušnje in motivacije. To lahko služi kot osnova za izboljšave v delovnem okolju.


Vodenje v organizaciji: Merjenje učinkovitosti in razvoja vodstvenih sposobnosti


Vpliv vodstva na poslovanje

Pomemben kazalnik za oceno učinkovitosti vodstva je delež visoko uspešnih voditeljev v primerjavi s poslovanjem podjetja. Ta kazalnik lahko pomaga identificirati voditelje, ki pozitivno vplivajo na uspeh organizacije.

Priložnosti za razvoj vodstvenih sposobnosti

Ocenjevanje, koliko vodstvenih kadrov je izkoristilo priložnosti za razvoj svojih sposobnosti, daje vpogled v predanost vodstva osebni in strokovni rasti. To je ključno za gradnjo trdnega vodstvenega kadra.

Gospodarski učinek vodstva

Povezovanje prihodka s številom voditeljev v organizaciji omogoča merjenje gospodarskega učinka vodstva. Visok prihodek na vodjo lahko nakazuje na učinkovito vodenje in dobro organizirano strukturo vodstvenih funkcij.

Usmerjanje k viziji in misiji

Uspešno doseganje ciljev in nalog podjetja je ključno merilo za učinkovitost vodstva. Sposobnost vodstva, da usmerja ekipo k doseganju skupnih ciljev, je temeljni dejavnik za dolgoročni uspeh organizacije.

Dvig produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih

Merjenje angažiranosti ekipe in zbiranje ocen povratnih informacij 360 stopinj omogočata vpogled v vodstvene veščine. To vodi k izboljšanju produktivnosti, zadovoljstva zaposlenih in krepitvi delovnega okolja.

Gradnja konsistentne organizacijske kulture

Usklajevanje vodstvenih meril z organizacijskimi kulturnimi stebri zagotavlja, da vodstveni pristopi podpirajo in odražajo vrednote ter cilje organizacije. To omogoča gradnjo trdne in dosledne organizacijske kulture.