BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Kako lahko marketing, komunikacije in kadrovska služba izboljšajo vašo blagovno znamko delodajalca?

2.6.2023


"Izgradnja blagovne znamke delodajalca" je izraz, ki je vsako leto vse bolj priljubljen. Medtem ko so se podjetja popolnoma posvetila temu področju in imajo celo posebnega vodjo blagovne znamke delodajalca, se druga podjetja učijo o tej kompleksni temi in imajo omejeno znanje ali vire za obravnavanje te problematike.

Čeprav se marketing, komunikacije in kadrovska služba pogosto obravnavajo kot ločeni in različni oddelki, se postavlja vprašanje, ali lahko sodelovanje med njimi prinese večji uspeh vaši blagovni znamki delodajalca. Morda velikost podjetja, pomanjkanje virov ali omejeno znanje o tej temi preprečujejo, da bi imeli v podjetju poseben tim za blagovno znamko delodajalca. Kljub temu, je v izvajanje strategij blagovne znamke delodajalca, v privabljanje, zaposlovanje in zadrževanje najboljših talentov smiselno premišljeno vlagati.

Za privabljanje in zadrževanje vrhunskih talentov je ključna blagovna znamka podjetja, oziroma ugled delodajalca. Če blagovna znamka delodajalca ni močna, bodo tudi vaši potencialni kandidati težje prepričani v atraktivnost vas kot delodajalca. Močna blagovna znamka delodajalca, pomaga razlikovati podjetje od konkurentov in izboljšuje kakovost kandidatov, ki se prijavljajo na prosta delovna mesta. Ekipi za marketing/komunikacije in kadrovska služba morata tesno sodelovati pri razvoju in vzdrževanju trdne blagovne znamke delodajalca.

Ti oddelki so ključni deli vsake organizacije. Čeprav, so si v vsakdanjem delu različni in neodvisni, se njihove vloge pri blagovni znamki delodajalcu pogosto prekrivajo. Tesno sodelovanje je ključno za oba oddelka v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju, z namenom zagotavljanja, da je sporočilo blagovne znamke podjetja privlačno, avtentično, prepoznavno in strategično za potencialne kandidate.

Z razvojem usklajenega sporočila prek vseh kanalov lahko marketing/komunikacije in kadrovska služba učinkovito sodelujeta. Dosledno sporočilo bo pomagalo graditi blagovno znamko delodajalca in poskrbelo, da bodo potencialni kandidati jasno razumeli podjetje.

Ustvarjanje ustrezne vsebine, ki izpostavlja kulturo in vrednote podjetja, je še en način sodelovanja med marketingom, komunikacijami in kadrovsko službo. Da bi pomagali potencialnim in obstoječim zaposlenim razumeti, kakšno je delo v podjetju in zakaj je to odlično podjetje za delo, se informacije lahko objavijo na spletni strani podjetja, družbenih omrežjih in drugih marketinških platformah. Marketing lahko zagotovi gradivo, ki na zanimiv in ustvarjalen način izpostavlja ta načela, medtem ko lahko kadrovska služba ponudi povratne informacije o tem, kateri deli korporativne kulture so najpomembnejši za zaposlene. S pomočjo te strategije lahko pritegnemo kandidate, ki delijo vrednote podjetja, so potencialno bolj uspešni. Obstoječi zaposleni, ki se poistovetijo s temi vrednotami, pa so načeloma bolj zvesti podjetju.

Poleg ustvarjanja vsebine morata marketing, komunikacije in kadrovska služba tesno sodelovati tudi pri upravljanju in ocenjevanju te vsebine. Sedaj je bolj kot kdajkoli pomembno, da podjetja spremljajo svojo spletno prisotnost in odzivajo na komentarje strank ali celo kandidatov. Zaradi priljubljenosti družbenih omrežij in spletnih platform za ocenjevanje, lahko negativni komentarji naredijo ali uničijo blagovno znamko kot delodajalca.

Torej ali bi morali brisati negativne komentarje ali jih celo prezreti? Ne! Pomembno je, da marketing, komunikacije in kadrovska služba razvijejo strategijo za odzivanje na spletne ocene in komentarje, vključno s kritiko. Škoda za vašo blagovno znamko kot delodajalca bo zmanjšana, saj bodo potencialni kandidati videli, da podjetje negativno povratno informacijo jemlje resno in nanjo odgovarja strokovno in sočutno.

Nazadnje, marketing, komunikacije in kadrovska služba naj tesno sodelujejo pri projektih za blagovno znamko delodajalca. Na primer, lahko razvijejo kampanjo, ki predstavlja pričevanja zaposlenih in predanost podjetja raznolikosti in vključevanju. Ta strategija lahko okrepi ugled podjetja kot delodajalca in privabi kandidate, ki podpirajo raznolikost in vključevanje. Da doseže veliko občinstvo možnih kandidatov, se lahko takšna kampanja trži prek družbenih medijev, poslovnega spletnega mesta in drugih marketinških kanalov.

Če povzamemo, s stališča blagovne znamke delodajalca, poudarjamo pomen sodelovanja med kadrovsko službo ter marketingom in komunikacijami. Oba oddelka bosta pomagala pri privabljanju in zadrževanju vrhunskih talentov s skupnim razvojem usklajenega sporočila, ustvarjanjem gradiva, ki izpostavlja podjetniško kulturo in vrednote, vzdrževanjem spletne podobe podjetja ter lansiranjem pobud za blagovno znamko kot delodajalca. Ko je blagovna znamka delodajalca močna le ta prinaša več koristi, od finančne uspešnosti podjetja, zadovoljstva zaposlenih do učinkovitejšega privabljanja talentov. Za razvoj močne in dosledne blagovne znamke delodajalca, ki privablja potencialne delavce, je ključno sodelovanje med obema oddelkoma.

Pri Moje Delo smo specializirani za podporo pri razvoju vaše blagovne znamke delodajalca. Z našo Akademijo blagovne znamke delodajalca boste pridobili potrebno znanje in veščine, da boste izstopali na trgu dela ter privabili in zadržali najboljše talente. Združite moči kadrovske službe, marketinga in komunikacij ter izkoristite naše strokovno znanje in izobraževalne programe za uspeh vaše blagovne znamke delodajalca.