E-IZOBRAŽEVANJE

Hibridno učenje

3.4.2023


Med pandemijo Covida-19 je prišlo do prelomnic pri klasičnem učenju, ki je bilo zaradi določenih ukrepov povsem onemogočeno. Ravno zaradi tega se je okrepilo hibridno učenje.

Hibridno učenje je sodobna učna praksa, pri kateri se kombinirata dva pristopa k poučevanju: 
  • tradicionalni – pri katerem je izvajalec aktivni prenašalec znanja, učenec pa pasivni prejemnik prenesenega,
  • e-izobraževanje – pri katerem sta izvajalec in učenec prostorsko ločena. 
Pri hibridni učni praksi  gre za uporabo več kot le ene metode poučevanja, kjer se neposredni stik med učencem in izvajalcem učne enote dopolnjuje z različnimi interaktivnimi aktivnostmi.

Cilj kombiniranega učenja je pomagati učencem pri vsebinah, pri katerih potrebujejo pomoč in vložiti manj časa v razlago spoznanj, za kar učenci načeloma ne potrebujejo pomoči.

Hibridno učenje poteka tako, da uporabnik prejme vsa navodila preko spleta in ima s predavateljem občasno interakcijo v živo. Ključna značilnost hibridnega učenja je mešanica osebnega in spletnega poučevanja pri tem pa je pomembno, da vsaka vrsta dopolnjuje drugo.

Velika prednost spletnega izobraževanja je, da učencem omogoča učenje  v svojem ritmu. Pri srečanjih v živo s predavateljem pa lahko dopolnijo svoje znanje in pridobijo vse odgovore na vprašanja, ki so se jim pojavila med online izobraževanjem.

Vključevanje tehnologije v učno okolje omogoča  večjo variabilnost pri samem učenju, saj je vsebina dosegljiva kjer-koli in kadar-koli želimo.  Prav tako sama raznolikost digitalnih vsebin daje učencem več možnosti za njihovo učenje. 
Hibridno učenje je torej inovativen model izobraževanja, ki ponuja najboljše iz tradicionalnega in iz spletnega učenja. 

Akademija MojeDelo.com v sodelovanju z Jezikovno Akademijo ponuja možnost hibridnega učenja jezikov. Znanje tujih jezikov je veščina, ki s časom pridobiva na vrednosti. Da bi uporabniki svoje jezikovne cilje dosegali na preprost in predvsem učinkovit način, smo v ponudbo vključili tudi hibriden način učenja tujih jezikov. Za več informacij o hibridnem načinu učenja jezikov in ponudbi se lahko obrnete na:  akademija@mojedelo.com.