BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

HappyIndex AtWork – Srečni, zadovoljni in motivirani zaposleni

17.11.2020


V mesecu aprilu smo na portalu MojeDelo.com v sodelovanju s francoskim podjetjem ChooseMyCompany, začeli z raziskavo zadovoljstva zaposlenih v slovenskih podjetjih. Podatki, zajeti v raziskavi so pokazali, da je povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v Sloveniji 3,1 (na lestvici od 1 do 5). V raziskavi HappyIndex AtWork, ki jo izvajamo v sodelovanju s francoskim podjetjem ChooseMyCompany pa lahko sodelujejo tudi posamezna podjetja in pridobijo uradno oceno zadovoljstva zaposlenih ter mednarodni certifikat, s katerim se potencialnim kandidatom predstavijo kot podjetje, v katerem so zaposleni srečni, zadovoljni in motivirani. Na temo raziskave zadovoljstva zaposlenih HappyIndex AtWork smo opravili tudi intervju s soustanoviteljico podjetja ChooseMyCompany, Celico Thellier d'Auzers.
Celica Thellier d'Auzers, 
soustanoviteljica in COO, ChooseMyCompany


Ana: ChooseMyCompany se ukvarja z raziskavo, analizo in objavo mnenj zaposlenih, kandidatov v selekcijskem postopku, pripravnikov ter kupcev in dobaviteljev. Vaš glavni cilj je širši javnosti zagotoviti verodostojne informacije o delodajalcih ter pomagati delodajalcem pri razvoju pozitivnega ugleda. Podjetje ChooseMyCompany je bilo ustanovljeno leta 2011 in vi ste soustanoviteljica podjetja, kakšni so bili vaši začetki? 

Celica: Pred ustanovitvijo podjetja ChooseMyCompany so se v Franciji začela pojavljati družbena omrežja – Facebook, GlassDoor, Trip Advisor in ljudje so začeli jasno in javno objavljati svoje mnenje. Tako se je prvič zares pojavila situacija, da so zaposleni začeli javno govoriti o zadovoljstvu oziroma nezadovoljstvu na delovnem mestu. 

V tistem času sem bila HR direktorica za razvoj kadrov v podjetju L'Oreal in zadolžena sem bila za globalno izvajanje anket. Skupaj s soustanoviteljem podjetja ChooseMyCompany, ki je v tistem času vodil HR blog s članki in novicami na temo zaposlovanja ter zaposlitvenimi oglasi, sva začela razmišljati, kako pridobiti iskrene in relevantne ocene podjetij s strani njihovih trenutnih zaposlenih in kako to povezati s prostimi delovnimi mesti ter na tak način iskalcem ob prijavi na delovno mesto zagotoviti verodostojne informacije o delodajalcih. In tako je nastalo podjetje ChooseMyCompany.  

Ana: Na podlagi česa ste pripravili vprašalnik? 

Celica: Pri svojem delu sem imela opravka z dragimi, dolgimi, okornimi, nepreglednimi, personaliziranimi vprašalniki. Za izpolnjevanje so anketiranci potrebovali vsaj pol ure, branje rezultatov pa je bilo kompleksno, veliko informacij pa na koncu ni bilo uporabnih. Ravno te težave pa so bile izhodišče pri pripravi vprašalnika HappyIndex AtWork in naš cilj je bil odpraviti boleče točke vseh deležnikov v raziskavi. Vprašalnik, ki sva ga s sodelavcem pripravila ima samo 18 vprašanj, za reševanje anketiranec potrebuje 5 minut, rezultati pa so vidni v realnem času. Samo sodelovanje v raziskavi je brezplačno, postavili smo akreditacijski program, izvajamo različne primerjalne analize in podjetjem pomagamo izkoristiti rezultate za njihovo napredovanje, izboljšanje organizacijske kulture in odnosov v podjetju ter dvig zaželenosti na trgu dela. 

Metodologija vprašalnika temelji na motivaciji zaposlenih in pridobivanju iskrenih ocen zaposlenih. Sam vprašalnik je pripravljen na podlagi pozitivne psihologije, metode »Appreciative Inquiry« za vodenje pozitivnih sprememb in »Flow« teorije. Kaj to pomeni v praksi? 

V vprašalniku so zastavljene pozitivne trditve, anketirance pa vprašamo, ali se z njimi strinjajo. Vse trditve so v prvi osebi ednine, da bi se ljudje bolj poistovetili z odgovori (menim, mislim, čutim...). Prav tako pa je ključno to, da uporabljamo jezik, ki bi ga uporabljali zaposleni, ko bi se med seboj pogovarjali o tem. Uporabili smo čustvene izraze, besede in besedne zveze, ki jih ljudje uporabljajo na hodnikih podjetji, v kavarnah, ko se pogovarjajo o svojem šefu. Iščemo odgovore na vprašanje, kako je v resnici delati v nekem podjetju. Zaposlenih v resnici ne zanima kakšen je promet od prodaje, ampak se pogovarjajo o tem kako super super šefa imajo, kako svetle in odprte so pisarne, kakšen delovni čas imajo ipd. In takšne informacije smo poskušali zajeti v našem vprašalniku.  

Pri samem zadovoljstvu zaposlenih je ključnega pomena motivacija. Kaj sploh je motivacija? Preprosto rečeno, je energija, ki jo je zaposleni pripravljen vložiti v njegovo delo, pomnožena z njegovo željo, da nekaj naredi. In na koncu pridemo do vprašanja »Ali bo to naredil? Ali si želi iti v službo? In zakaj?«. 

Ana: V koliko državah že opravljate anketo HappyIndex AtWork in koliko zaposlenih po vsem svetu ste do sedaj že anketirali? 

Celica: Danes aktivno delamo z več kot 1000 podjetji, v več kot 90 državah po svetu, na naši platformi pa je več kot 20.000.000 ocen za 10.000 podjetij. 

Ana: Kakšno je skupno povprečje zadovoljstva v vseh državah? 

Celica: Povprečje zadovoljstva, ki ga merimo v raziskavi HappyIndex AtWork, zadnjih 6 let počasi raste. Na koncu lanskega leta je bilo 67 % zaposlenih zadovoljnih na trenutnem delovnem mestu. Ta številka je bila v januarju 2020 višja kot kadarkoli do sedaj. Še nikoli v času naših raziskav ni toliko ljudi čutilo gospodarske stabilnosti, varnosti, zadovoljstva na delovnem mestu. Ljudje so čutili, da imajo možnost izbire, da lahko poiščejo službo, ki jim je zares pisana na kožo. Takšnih ljudi je bilo po podatkih naših anket kar 72 %. 

S pojavom Covida – 19 pa so številke začele padati. Številke v februarju in marcu niso drastično padale, kot bi lahko pričakovali. Padati so začele v začetku aprila. To se mi zdi zanimivo, saj lahko na podlagi tega sklepamo, da so bila podjetja uspešna v prvih fazah zagotavljanja podpore za delo od doma in v svojih komunikacijah z zaposlenimi. Uspela so vzdrževati moralo in motivacijo. Po treh, štirih tednih samoizolacije v Evropi pa je viden padec. Samoizolacija traja že dolgo, ljudje postajajo utrujeni, obremenjeni z družinskimi izzivi. Pogovori o napredovanjih, planih razvoja in rasti so se popolno ustavili. Ljudje niso več prepričani o tem, v katero smer gre podjetje, izgubljajo občutek, da se v tem podjetju vidijo čez leto, dve, tri. In podjetja so sedaj postavljena pred izziv, da poskrbijo za motivacijo svojih zaposlenih.  

Ana: Vprašalnik HappyIndex AtWork sestavlja 18 vprašanj, ki so razvrščena v 6 sklopov: strokovni razvoj, spodbujevalno delovno okolje, vodenje, motivacija, ponos in zadovoljstvo. Na katerem področju so zaposleni najbolj oziroma najmanj zadovoljni? Imate tudi primerjavo zadovoljstva zaposlenih v različnih panogah?

Celica: Opažamo, da so zaposleni zadovoljni s svojim delovnim okoljem, imajo dobre odnose s svojim neposredno nadrejenim in s sodelavci. Lahko bi rekli, da so si zaposleni v podjetjih ustvarili svoj mikro mehurček, v katerem se počutijo, dobro, varno, spoštovano. To pa vpliva tudi na njihov stopnjo zaupanja. Počasi ne zaznavamo več odgovorov, ki so bili značilni za leto 2008 in 2009, obdobje gospodarske krize, da se zaposleni počutijo kot samo številka, da so odnosi neosebni, da ne čutijo povezanosti. Zanimivo je, da je to uspelo doseči različnim podjetjem, v različnih panogah. Tako so neformalni odnosi, sodelovanje, agilni načini dela in umik hierarhije postali novi standardi. 

Ko gre za motivacijo zaposlenih, govorimo o treh glavnih motivatorjih. Priznanje za dobro opravljeno delo, zaupanje v vodstvo (vem v katero smer se podjetje razvija in razumem strategijo za naslednji 2 leti) ter strokovni razvoj zaposlenega (podjetje mi omogoča učenje, strokovni razvoj in seznanjen sem z možnostmi za razvoj kariere). 

Ana: Koliko podjetij je sodelovalo v francoski raziskavi HappyIndex AtWork in kolikšen delež sodelujoč podjetij je pridobilo certifikat? V katerih podjetjih so francoski zaposleni najbolj zadovoljni? 

Celica: V zadnji raziskavi je sodelovalo okoli 10.000 podjetij, približno 270 podjetij pa je pridobilo certifikat. Certifikat pa pridobijo tista podjetja, ki zadostijo vsem trem kriterijem: 
  • Ocena zadovoljstva vsaj 3,82 od 5 
  • Vsaj 50% delež sodelujočih zaposlenih  
  • Priporočilo s strani vsaj 60% anketiranih 
Gre predvsem za manjša digitalna podjetja, podjetja v avtomoto industriji, IT podjetja, eno najbolje uvrščenih podjetij pa je iz nepremičninskih voda. Še nekaj poznanih imen: Deloitte, Volvo, Sixt...  

Ana: Eden večjih izzivov za delodajalce je, kako zaposlene spodbuditi k sodelovanju v raziskavi. Imate kakšen nasvet za njih? 

Celica: Delodajalci so zelo perspektivni, če pričakujejo, da bodo vprašalnik izpolnili vsi zaposleni. Imam pa za njih 2 nasveta.  

1: Bodite preprosti. V vprašalnik ne vključujte preveč dodatnih vprašanj. Potek raziskave naj bo hiter in preprost. Ravno zato je vprašalnik HappyIndex AtWork sestavljen samo iz 18 vprašanj, anketiranci vsako trditev enostavno ocenijo z zvezdico (od 1 do 5). 

2: Ljudje morajo začutiti, da njihova iskrenost ne bo imela negativnih posledic. Še posebej, če tovrstno raziskavo izvajate prvič. Prepričati jih morate, da lahko povejo to kar mislijo, da bodo seznanjeni s končnimi rezultati in da boste na podlagi rezultatov raziskave uvedli ukrepe, s katerimi boste izboljšali trenutne razmere. 

Ana: Zakaj je raziskava zadovoljstva zaposlenih pomembna za delodajalce in kakšni so nadaljnji koraki za delodajalca po končani raziskavi? 

Celica: Pomembno je, da vemo, kaj ljudje mislijo. In to uporabimo za lasten napredek. Po končani raziskavi mora delodajalec analizirati svoje rezultate, jih interno predstaviti svojim zaposlenim in pripraviti akcijski plan, kako določene stvari izboljšati. Menim pa, da je največji strah s strani vodstva ravno to: »Če zaposlene vprašamo, kaj mislijo in česa si želijo, potem moramo glede tega nekaj ukrepati.« 

Še en pomemben razlog je ugled. Kaj je ugled? Je percepcija in so občutki, kaj ljudje govorijo o tebi, ko nisi prisoten v njihovi bližini. In raziskava zadovoljstva zaposlenih je popoln način, da podjetje ugotovi, kako ga percepirajo njegovi zaposleni in kakšni so njihovi občutki ter da se poveže s svojimi zaposlenimi.