BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA

Pomembnost zunanje in notranje percepcije na blagovno znamko delodajalca

5.2.2024


Blagovna znamka delodajalca je še vedno nov koncept, vendar je v zadnjih letih postala zelo priljubljena. Lahko se uporablja tako za privabljanje nadarjene in usposobljene delovne sile kot tudi za zadrževanje obstoječih zaposlenih.

Ravno zato je biti privlačen delodajalec ena najugodnejših lastnosti, h kateri delodajalci stremijo, da bi uspešno obstajali.

Poznavanje notranje in zunanje percepcije delodajalca vam pomaga izstopati iz konkurence ter pridobivati in ohranjati zaposlen kader. Katera od teh dveh strategij je pomembnejša?

Zunanja percepcija podjetja

Zunanja percepcija postavlja in utrjuje blagovno znamko delodajalca tako, da kandidati dobijo motivacijo in jih je mogoče zaposliti. Tukaj gre za usmerjanje podatkov, ki jih dobimo k potencialnim kandidatom, njihovim potrebam in njihovim preferencam. Z osredotočenostjo na trg dela, podjetja naslavljajo negotovosti tako, da pokažejo, da so premišljeni delodajalec in se razlikujejo od konkurence.

Cilj zunanjega oblikovanja delodajalca je zagotoviti čim bolj podroben in avtentičen prikaz tega, kako je delati v njihovem podjetju. To omogoča kandidatom, da primerjajo svoje zahteve in pričakovanja s tem, kar podjetje ponuja, ter ugotovijo, ali je določen delodajalec dobro ujemanje zanje. Kot rezultat se kakovost prijav postopoma povečuje. V tem procesu vam lahko podjetje MojeDelo.com pomaga s podajanjem poročila v katerem ugotovi, kaj je na trgu dela najpomembnejše vaši ciljni skupini, ter kako kandidati dojemajo vaše podjetje. 

Ustvarjanje zvestobe zaposlenih s pomočjo notranjega zadovoljstva zaposlenih 

Preverjanje notranje klime delodajalca je namenjeno ohranjanju zaposlenih na dolgi rok s povečanjem njihovega zadovoljstva pri delu in motivacije, kar koristi tako zaposlenim kot podjetju. Zaposleni uživajo v delu in se poistovetijo s podjetjem, kar povečuje učinkovitost in vodi k zadrževanju strokovnjakov v podjetju. Hkrati pa ima pozitiven učinek na dojemanje podjetja s strani strank in potencialnih kandidatov. Čustvena povezanost zaposlenih je odvisna od številnih dejavnikov, pri čemer je plača le eden izmed njih. 

Za zaključek: združujte notranje in zunanje oblikovanje blagovne znamke delodajalca

Dobro oblikovanje delodajalca se začne z internimi dejavnostmi in se odraža navzven. Za razliko od zunanjega oblikovanja blagovne znamke delodajalca, ki si prizadeva pridobiti nove kandidate, notranje oblikovanje blagovne znamke delodajalca cilja na njihovo dolgoročno zadrževanje. Kljub temu mnoga podjetja pogosto posvetijo več pozornosti izpopolnjevanju svoje zunanje podobe in pozabijo na notranje oblikovanje blagovne znamke delodajalca. Seveda pa se ravno skozi notranjo organizacijo delodajalca odkrije, kateri izmed njihovih edinstvenih atributov je najbolj cenjen med zaposlenimi. To avtentično dojemanje notranjih močnih točk, se nato vgradi v njihovo zunanjo podobo.