INTERVJUJI

Inesz May, Sovita Prehrana in storitve d.o.o.

5.4.2024


Digitalne izobraževalne platforme vse bolj postajajo temelj za razvoj znanj in spretnosti zaposlenih v sodobnih podjetjih, zato smo se odločili za pogovor z Inesz May, koordinatorko za kadre in izobraževanje iz podjetja Sovita Prehrana in storitve. Podjetje je nedavno izvedlo serijo zakonsko obveznih izobraževanj prek naše izobraževalne platforme Akademija. V tem intervjuju Inesz deli vpogled v izkušnje podjetja z Akademijo, kako so izobraževanja vplivala na zaposlene in kako se Akademija sklada z njihovimi cilji učenja. Ob tem ne manjka niti kanček humorja, saj bomo razkrili tudi, kaj naredi izobraževanje z Akademijo posebno v očeh Inesz in njenih šeststotih sodelavcev.

1. Kako ste se prvič seznanili z izobraževalno platformo Akademijo in kaj vas je prepričalo, da ste jo izbrali za izvedbo vaših izobraževanj?

Naše dolgoletno sodelovanje s podjetjem Styria vključuje aktivno oglaševanje delovnih mest na portalu Moje delo, redno udeleževanje HR konferenc in različnih webinarjev. V tem času smo tudi spremljali razvoj Akademije. Nabor znanja in raznolikost vsebin v učni knjižnici, sledenje napredku, predvsem pa dobre prakse in izkušnje drugih podjetji sta nas prepričali v lastno e-izobraževalno izkušnjo. 

2. Lahko na kratko opišete, kako so potekala izobraževanja varstvo pri delu in varstvo pred požarom ter HACCP na Akademiji?

Projekt izvedbe e-izobraževanj je bil zelo velik izziv za našo ekipo, saj so do sedaj izobraževanja iz varstva pri delu vedno potekala v predavalnici. 
Praktično usposabljanje varstva pri delu in požarne varnosti še vedno poteka pod nadzorom varnostnega inženirja, v sodelovanju z našimi usposobljenimi vodji lokacij/mentorji, medtem ko smo teoretično gradivo prenesli na Akademijo in ga strukturirali v module. Vsak modul temeljito pokriva specifičen del učnega programa, kar udeležencem omogoča boljše razumevanje in bolj učinkovito utrjevanje znanja. Po zaključku vsakega modula sledi standardizirana metoda ocenjevanja, kar zagotavlja, da je preverjanje znanja dosledno.
Izobraževanje HACCP smo ločili na predavanja v živo in on-line izobraževanje. Zaposleni so se prijavljali in podpisovali s QR kodo. Predavanja v učilnici na Akademiji smo uporabili tako za elektronske podpisne liste, kot za elektronski obvezni HACCP test. Na tak način smo usposobili 590 zaposlenih, zmanjšali papirologijo in prihranili čas pri preverjanju testov. 

3. Katere glavne cilje ste želeli doseči z izvedbo teh izobraževanj in ali menite, da ste jih uspeli doseči? 

Proces digitalizacije, na primer elektronske plačilne liste, elektronsko podpisovanje pogodb, on-line ankete ipd. v podjetju Sovita izvajamo že dobro desetletje. Zaposlenih nas je več kot šeststo oseb, razporejeni smo po vsej Sloveniji. Organizacija delavnic v živo je včasih pravi izziv. Cilj podjetja na področju izobraževanja je bil znižati stroške in prihraniti čas zaposlenim, ki se morajo na delavnice voziti iz vseh koncev Slovenije, predvsem pa jim približati prijazno učno izkušnjo. Vse to smo uspeli združiti z Akademijo. 

4. Kako ste pristopili k organizaciji in načrtovanju izobraževanj? Je bil proces enostaven ali ste naleteli na izzive?

Ker naše zaposlene aktivno izobražujemo in jim namenimo vsaj tri dni usposabljanja letno na zaposlenega, smo načrtovali v skladu z dolgoletnimi izkušnjami ter analizo potreb zaposlenih. Uskladitev organizacije zakonsko obveznih izobraževanj, ki zajemajo tako praktično kot teoretično usposabljanje, z uvedbo Akademije je bila zahtevna naloga. A smo jo uspešno premagali s konceptom oblikovanja urnikov, ki ne le vabijo na usposabljanja, ampak tudi učinkovito podpirajo sistem HRM. Pri tem smo posebno pozornost namenili sprejemu nove platforme s strani zaposlenih v tako kratkem času. Kljub temu je bilo spodbujanje in promocija Akademije lažja, saj smo že pred tem izvajali izobraževanja na spletu.

5. Kako so se zaposleni odzvali na izobraževanja? So bili motivirani in aktivno vključeni?

Odzvali so se v polnem številu in v rekordnem štirinajst dnevnem roku opravili vsa potrebna izobraževanja. Dodatna motivacija je bila zagotovo dostopna, enostavna in interaktivna nova platforma, ki omogoča privlačno učenje za udeležence. 

6. Ste med izobraževanjem naleteli na kakšne težave ali izzive? Kako ste jih rešili?

Med ključnimi izzivi smo se osredotočali na hitrost in učinkovitost izvajanja praktičnih usposabljanj iz varstva pri delu (VPD) in požarne varnosti (VPP) preko Akademije. Naš cilj je bil vključiti vse zaposlene v ta proces in obenem voditi natančno evidenco. Pri tem smo želeli zmanjšati obremenitev zaposlenih in uskladiti izobraževanja z njihovimi urniki, kar nam je uspelo.

7. Kakšne so bile povratne informacije zaposlenih po končanem izobraževanju? So podali kakšne predloge za izboljšave?

Zaposleni so izrazili zadovoljstvo nad sodobnostjo in hitrim delovanjem nove izobraževalne platforme. Nekaterim je bila všeč tudi raznolikost vsebin, ki jih poleg naših internih gradiv lahko najdejo na Akademiji. Tudi vodstvo je z navdušenjem sprejelo in podprlo ustvarjanje nove izobraževalne izkušnje. 

8. Ali načrtujete v prihodnosti uporabo platforme Akademijo za kakšna druga izobraževanja ali usposabljanja?

Večino naših že kreiranih izobraževalnih vsebin bomo digitalizirali v e-gradiva in jih aplicirali na Akademijo. Sočasno pripravljamo tudi nova e-gradiva in interaktivne vsebine za zaposlene, saj se v podjetju trudimo usposobiti vse zaposlene na več področjih, predvsem na področju varnosti in kulinarike. Dodana vrednost Akademije je tudi zagotavljanje dostopa do mehkih veščin za vse zaposlene, kar prispeva h kulturi učenja in razvoja znotraj organizacije. 

9. Če bi Akademijo priporočali drugim podjetjem, kateri so glavni razlogi, zakaj bi to storili?

Hitra odzivnost podporne službe, strokovnost ekipe in enostavnost uporabe, ne samo za uporabnike, temveč tudi za administratorje platforme. Akademija je prijetna izkušnja, ki vsakemu zaposlenemu približa učenje na pregleden način, hkrati pa z napredno tehnologijo in uporabnostjo, ekonomičnostjo in dostopnostjo prinaša velike koristi potrebam podjetja. 

10. Če bi lahko izobraževanje na Akademijo primerjali z znanim filmom ali TV serijo, kateri bi to bil in zakaj?

Ha, zanimivo vprašanje, mogoče film »Ready Player One«, Igralec št. 1, ki se osredotoča na virtualno resničnost, kjer ljudje lahko živijo in se učijo v digitalnem okolju. Kot nas je kaotičen čas v Covidu na nek način prisil, da najdemo nove načine poučevanja za zaposlene in naredimo premik na spletne platforme, bi bil ta film lahko primerjalna ilustracija, kako lahko e-izobraževalne platforme postanejo interaktivne, s poudarkom na praktičnem učenju in sodelovanju.