Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

  Kaj so kompetence?

  1.2.2013
  Kompetence

  Kompetence

  Kompetence

  Kompetence

  Intuitivno se nam zdi pojem kompetenc še kar domač. Ko rečemo, da je nekdo kompetenten, večina od nas pomisli na osebo, ki dobro obvladuje neko specifično področje.

  Naše misli se v zvezi s kompetencami običajno vrtijo okoli:
  - "nečesa", kar posamezniku omogoča, da je na delu uspešen
  - "nečesa", kar posamezniku omogoča obvladovanje problemov v različnih situacijah
  - "nečesa", kar posamezniku omogoča učinkovito aplikacijo znanj v praksi
  - "nečesa", kar izkušenega delavca ločuje od začetnika, itd.

  Čeprav se nam v gornjih stavčnih zvezah zdi pojem kompetenc precej jasen, še vedno ostaja odprto vprašanje, kaj je tisto "nekaj", ki nam sicer veliko pove o učinkih / posledicah delovanja kompetentnega posameznika, ne pa o vzrokih, ki to delovanje povzročajo.

  Kompetenčni model je star že približno trideset let. Njegov začetnik je ameriški psiholog D. McClelland, ki je leta 1973 objavil znameniti članek Testing for Competence rather than for Intelligence (2). Velik pospešek uporabi kompetenc v menedžerski praksi pa je dala knjiga The Competent Manager (3), ki jo je napisal R. Boyatzis. Konec osemdesetih let se je pojem kompetenc v podjetjih na Zahodu že dobro uveljavil, a je kljub temu le malo kdo natančno vedel, kaj kompetence natančno pomenijo. Vsebina pojma kompetence, še posebej pa tehnike implementacije modela, so bile tako drugačne od tradicionalne obravnave človeških virov, da so v podjetjih potrebovali kar nekaj časa, preden so kompetenčni model v celoti dojeli.

  Definicij kompetenc je danes skoraj toliko, kolikor je avtorjev, ki jih proučujejo. Ne glede na povedano, se večina poznavalcev danes strinja z materjo vseh definicij, ki jo je podal Boyatzis. Kompetenco Boyatzis definira "kot notranjo značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno storilnostjo na delovnem mestu, njeni konstitutivni deli pa so: motivacija, sposobnosti, samopodoba, znanja in veščine ter socialne vloge posameznika."(4) 

  Hornby in Thomas (5) kompetenco opredeljujeta kot "znanja, veščine in ostale kvalitete uspešnega vodje". Ob nadaljevanju branja tekstov o kompetencah bralec dobi občutek, da velika večina avtorjev želi s pojmom kompetenc zajeti vse, kar neposredno ali posredno vpliva na visoko delovno storilnost posameznika.

  Za natančnejše znanstveno proučevanje kompetenc in njihovo aplikacijo v podjetniški praksi pa potrebujemo natančnejšo definicijo. Pri tem si bomo ponovno pomagali z Boyatzisom , ki na eno stran postavlja poslovne funkcije in naloge delovnega mesta, na drugo pa kompetence, kar pojasnjuje z naslednjim poučnim primerom: med naloge planske funkcije uvrščamo med drugim tudi nalogo oblikovanja prihodnje vizije razvoja podjetja. Kompetence, ki se nanašajo na izvajanje te naloge, so: učinkovitost, proaktivnost, diagnostična uporaba konceptov in usmerjenost na rezultate. 

  Bistvo gornjega primera je v tem, da Boyatzis razlikuje med:
  - elementi/ nalogami delovnega mesta, ki jih mora posameznik kompetentno izvrševati
  - značilnostmi posameznika, ki mu to kompetentnost omogočajo

  Na podlagi tega razlikovanja lahko kompetenco definiramo tudi kot celoto vedenjskih vzorcev, ki jih mora posameznik obvladovati, če želi uspešno in učinkovito opravljati svoje delo.  Povej naprej

  POGLEJTE ŠE
  VEČ ČLANKOV
  Ustanova Bayer Science & Education Foundation odpira nov krog štipendij
  Bayer Science & Education Fundation je začela sprejemati letošnje prijave za mednarodne program... več »
  Največji izziv je motivacija
  Pri največjem slovenskem zaposlitvenem portalu Mojedelo.com se zavedajo, da je za dvig kulture za... več »
  5 prikritih »izgovorov«, ki meglijo etično presojo
  Mnogokrat se v življenju srečamo z etičnimi dilemami tako v zasebnem življenju, kot v službenem oko... več »
  Mednarodna konferenca o poslovni etiki FEEL 2015
  Etično voditeljstvo v organizacijah. Kaj je to in zakaj je tako pomembno? Ali imamo tudi v Slo... več »
  Kaj je novega na portalu MojeDelo?
  Že več kot deset let smo stičišče med vami, delodajalci, in najboljšimi iskalci zaposlitve. Ta... več »
  Iskanje novega sodelavca ni več »le« iskanje!
  Spremembe na bolje so vedno dobrodošle, še posebej v poslovnem okolju, kjer le-te pomenijo tudi mož... več »
  Prvo kakovostno HR izobraževanje za mlade kadrovike in start-upe v Sloveniji
  0 0 1 113 646 TS Studios 5 1 758 14.0 ... več »
  Sejem izobraževanja in poklicev za vse generacije
  Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču... več »
  PODJETNIKI, ZAVIHAJTE ROKAVE!
  0 0 1 37 216 TS Studios 1 1 252 14.0 ... več »
  Zaposleni - strošek ali naložba podjetja?
  Kdaj so zaposleni za organizacijo strošek in kdaj ključni dejavnik uspeha? V tistih organizacijah, ... več »